Adı : Akşener Hareketi …

0

Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktığınızda, kapı kelimesinin dokuz farklı anlamı olduğunu görürsünüz.

Ben sizlere ilk anlamından dem vurmak istiyorum.

Kapı kelimesinin TDK sözlüğündeki ilk anlamında ” Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı ” deniyor.

Tarih : 29 Ekim 1914
Yer : Karadeniz.

Goben ve Breslau.
Özünde Alman.
Gönderinde Osmanlı sancağı çekili ve mürettebatının da fes giydirilmiş olduğu hali ile bu iki savaş gemisinin Rus limanlarını bombalayarak Osmanlıyı 1.Dünya savaşının ortasına çekişi.
Sonun başlangıç kapısı …

Tarih : 18 Mart 1915
Yer : Çanakkale

İngiliz ve Fransız zırhlıları Osmanlının kapısına dayanmış.
Kapıyı çalmıyor, adeta tekmeliyorlar …
Kırıp geçecekler.
Mehmetçiğin başında yine bir Alman general.
Kapıyı bir Almana teslim etmişiz.

Allah’tan Ezineli Yahya Çavuş, Allah’tan Onbaşı Seyid, Allah’tan şanlı Nusrat ve Yüzbaşı İsmail Hakkı ve daha niceleri, niceleri var …

Yüce yaradan,
bir ulusun kaderine yar ve yardımcı olmuş da ” Ben size ölmeyi emrediyorum ” diyen bir Mustafa Kemal var.
Deniz zaferi ve ardından kara muharebeleri.
” Dur yolcu ” diyenlerin kapısı.

Tarih : 30 Ekim 1918
Yer : Limni Adası, Mondros Limanı ve Agemennon Zırhlısı.

25 maddelik Mondros mütarekesi.

Madde 7 : İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir.

Bir oldu bitti ile başlayan ve 600 yıllık Türk Yurdu’nun sonuna doğru acılan çok kanatlı bir kapı.
Hem de ne kapı.
Artık Türk Yurdu, bir yol geçen hanı.

Tarih : 13 Kasım 1918
Yer : İstanbul

İngiliz donanmasına ait zırhlılar, boğazda demirli.
Salih Bozok eliyle gemileri işaret ediyor.

İşte bu toprakların, bu milletin, bu bayrağın, en önemli sözü ;

” GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER … !!! ”
Gazi Mustafa Kemal
Geçilmez bir kapı.

Tarih : 19 Mayıs 1919
Yer : Samsun Odunluk İskelesi, saat 08:00 suları.

Başta 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa ve inanmış 48 yürek.

1. Kurmay Başkanı Albay Kazım.
2. Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Tali.
3. Kurmay Binbaşı
4. Hüsrev( Gerede )bey.
5. Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey.
6. Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik Bey.
7. Yaver Piyade Yüzbaşı Cevad Efendi.
8. Yaver Piyade Yüzbaşısı Mustafa Efendi.
9. Piyade Yüzbaşı Ali Şevket Efendi.
10. Piyade Yüzbaşı Mümtaz Efendi.
11. Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi.
12. Tabib Yüzbaşı Behcet Efendi.
13. Piyade Asteğmeni Hayati Efendi.
14. Piyade Asteğmeni Arif Hikmet Efendi.
15. Yaver Topçu Üsteğmeni Muzaffer Efendi.
16. Asteğmen Abdullah Efendi.
17. Adli müşavir Ali Rıza Bey.
18. Tabur hesap memuru Rahmi Efendi.
19. Tabur hesap memuru Ahmed Nuri Efendi.
20. Katip Faik Efendi.
21. Yedeksubay Tahir Efendi.
22. Katip Memduh Efendi.
23. Osman Nuri oğlu Ali Faik Efendi (kıdemli çavuş),
24. İbrahim İzzet oğlu Átıf (kıdemsiz çavuş),
25. Aydınlı Ali oğlu Musa (çavuş),
26. Konyalı Mustafa oğlu Kemal (çavuş),
27. Konyalı Kemal oğlu Mustafa (çavuş),
28. Sivaslı Ali oğlu Rıfat (onbaşı),
29. Sivaslı Rıfat oğlu Ali (onbaşı),
30. Çatalcalı Tevfik oğlu Adem (onbaşı)
31. Sincanlı Hüseyin oğlu Mehmed (er),
32. Sincanlı Ahmed oğlu Emin (er),
33. Sincanlı Mustafa oğlu İsmail (er),
34. Sincanlı İbrahim oğlu Ömer (er),
35. Alanyalı Kerim oğlu Mehmed (er),
36. Sungurlulu Hasan oğlu Elvan (er),
37. Geredeli Mehmed oğlu Mehmed (er),
38. Mudurnulu Mehmed oğlu Durmuş (er),
39. Geyveli Mehmed oğlu Ali (er),
40. Geredeli Şakir oğlu Nuri (er),
41. Akhisarlı Hasan oğlu Hüseyin (er),
42. Tokatlı Abdullah oğlu Mehmed (er),
43. Divrikli Abdullah oğlu Musa (er),
44. Kadıköylü Mehmed oğlu Hasan (er),
45. Yenihanlı Bekir oğlu Mahmud (er),
46. Üsküdarlı İhsan oğlu Mehmed Lütfi (er),
47. İzmirli Abdullah oğlu Ali (er).

Samsun, vatanın bütünlüğü ve milletin beraberliğine açılan bir kapı.

Tarih : 30 Temmuz 1919
Yer : Harbiye Nazırlığı

” Erzurum’da 15. Kolordu Komutanlığına.

Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey’in, Hükümet kararına muhalif fikir ve hareketlerinden dolayı hemen yakalanması ve İstanbul’a gönderilmeleri Babiâlı’ce tensip olunup mahalli memuriyete lazım gelen emir verildiğinden kolorduca da ciddi yardımda bulunulması ve neticeden malumat verilmesi rica olunur.

Merkez Dairesi 2733 numaralı şifre
Harbiye Nazırı Nazım”

Tarih : 1 Ağustos 1919
Yer : Erzurum.

Harbiye nezaretine ;

” Mustafa Kemal Paşa’nın fiil ve hareketlerinde vatan ve milletin maksat ve menfaatlarına ve mevcut konulara muhalif sayılabilecek hiçbir hal ve hareketinin olmadığını görüyorum… ”

” Kumandamda bulunan zabitin ve efrâdın hürmet ve tazimlerini arza geldim. Siz bundan evvel olduğu gibi bundan böyle de bizim muhterem kumandanımızsınız… Emrinizdeyim, Paşam. ”

15.Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa ;

Bir milletin varlık ya da yokluğuna açılan bir kapı.

Devam ediyoruz.
Havza.
Amasya.
Sivas ve Erzurum.
Bir milletin Sırat Köprüsü’nü geçişinde açılan kapıları.

Ulusal bağımsızlık savaşımızda, kapılar üzerine kapılar.

Devamı 23 Nisan 1920, Meclis-i Mebusan.
Devamı 24 Temmuz 1923, Lozan.
Devamı 29 Ekim 1923, Cumhuriyet.

Devamı ilke ve devrimler.
Devamı ilk onuncu yılında cumhuriyetin, açık anlımızla çıktığımız her savaş.
Her savaş, birer kapı.

Devam ediyoruz :

6 Nisan 1920
Anadolu Ajansı, Milli Mücadelenin haklı davasını tüm dünyaya duyurmanın kapısı.

19 Nisan 1923
Türkiye Şeker Fabrikaları.

26 Ağustos 1924
Ülkenin sanayi ve ticarette kalkınmasına katkıda bulunması amacıyla Türkiye İş Bankası.

1924
Ankara Fişek Fabrikası ve Gölcük Tersanesi.

19 Nisan 1925
Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan Feshane Yünlü Dokuma, Beykoz Deri ve Kundura ile Hereke ipekli ve Yünlü Dokuma Fabrikalarını devralarak işletmesi amacıyla Sanayi ve Maadin Bankası.

5 Mayıs 1925
Atatürk Orman Çiftliği.

5 Kasım 1925
Ankara Hukuk Fakültesi (Ankara Adliye Hukuk Mektebi).

1925
Atatürk’ün onayıyla silah, bomba ve cephane üretecek olan Şakir Zümre Fabrikası.

Adana Mensucat (Dokuma) Fabrikası ( özel sektör )

Eskişehir Hava Tamirhanesi.

1926
Çıkarılan bir yasa.
Konu petrol arama ve işletme hakkı devlete verilmesi.

1926
Alpullu Şeker Fabrikası.
Uşak Şeker Fabrikası.
Kayseri Uçak Fabrikası.

İlk haddehane.
İstanbul
( inşaat demiri üretimi)

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri.

1926
Bakırköy Çimento Fabrikası

1927
Kırıkale Mühimmat Fabrikası.
Bünyan Dokuma Fabrikası.
Eskişehir Kiremit Fabrikası. Bursa Dokumacılık Fabrikası.

Öğretmen Okulları.
Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi.

1927
Ankara-Kayseri, Samsun-Havza-Amasya tren hatları yapımına başlanması.

Sonraki beş yıl.

Amasya-Zile,
Ankara-Sivas,
Kayseri-Şarkışla,
Kütahya-Emirler,
Fevzipaşa-Gölbaşı,
Gölbaşı-Malatya,
Ulukışla-Niğde,
Zile-Sivas,
Kütahya-Balıkesir tren hatları.

27 Haziran 1928
koruyucu hekimliğin tahlil, kontrol, üretim ve araştırma görevlerini yürütmek amacıyla Merkez Hıfzısıhha Müessesenin kurulması.

1928
Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası.
Malatya Elektrik Santralı.
Ankara Çimento Fabrikası. Gaziantep Mensucat Fabrikası.

1928
Anadolu Demiryolunun Şirketi yabancılardan satın alınması.

1929
Ankara Havagazı Fabrikası.
Ayancık Kereste Fabrikası.
Trabzon Hidroelektrik Santralı.
İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası.

1929
Mersin-Adana.
Anadolu-Bağdat.
Mersin- Tarsus. Demiryolları yabancılardan satın alınması.

1929
Haydarpaşa Limanı
yabancılardan satın alınması.

1930
Kayaş Kapsül Fabrikası.
Nuri Killigil Tabanca, Havan ve Mühimmat Üretim Tesisi.

15 Nisan 1931
Türk Tarih Kurumu.

12 Temmuz 1932
Türk Dil Kurumu.

1933
Sümerbank.

20 Mayıs 1933
Devlet Hava Yolları.
Petrol Arama ve İşletme İdaresi.
Altın Arama ve İşletme İdaresi.

1934
Eskişehir Şeker Fabrikası.
Turhal Şeker Fabrikası.
Konya Ereğli Bez Fabrikası.
Bakırköy Bez Fabrikası.
Bursa Süt Fabrikası.
İzmit Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası.
Zonguldak Antrasit Fabrikası.
Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası.
Keçiborlu Kükürt Fabrikası.
Isparta Gülyağı Fabrikası.

Ankara, Konya, Eskişehir, Sivas Buğday Siloları.
Kayseri Bez Fabrikası.

1935
Etibank.
Maden Tetkik Arama Enstitüsü.

İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alınması.

Nazilli Basma Fabrikası.
Bursa Merinos Fabrikası.
Gemlik Suni İpek Fabrikası.

1936
Madenlerin millileştirilmesi politikası.

1936
Ankara Çubuk Barajı.
Zonguldak Taş Kömürü Fabrikası.
Nuri Demirağ Uçak Fabrikası.
Malatya Sigara Fabrikası.
Malatya İplik Fabrikası.
Bitlis Sigara Fabrikası.
Elazığ Şark Kromları İşletmesi.

1936
İzmir Havagazı Şirketi.
İstanbul Telefon Şirketinin yabancılardan satın alınması.

1937
Malatya Bez Fabrikası.
İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası.
Karabük Demir Çelik Fabrikası.

Kozlu Kömür Işletmelerinin yabancılardan satın alınması.

Diyarbakır-Cizre demiryolu.
Trakya-İstanbul Demiryollarının yabancılardan satın alınması.

Urfa Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği.

1938
Divriği Demir Ocakları.
Sivas Çimento Fabrikası.

Sevgili dost, sizlere sıkılmadıysanız eğer cumhuriyetin geçtiği kapıları hatırlatmaya devam edelim.

Ziraat Okulları.
Yüksek Ziraat Enstitüsü.
Türk Kuşu.
Uluslararası İzmir Fuarı.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı.
Merkez Bankası.
Halkevleri.
Devlet İstatistik Enstitüsü.
Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğ.
Çocuk Esirgeme Kurumu (Himaye-i Eftal Cemiyeti).

Bu dönemde yapılan veya kurulan çok sayıda üniversite, enstitü, araştırma hastaneleri, müzeler, yollar.

Geçtiğimiz kapıları hatırlayabildik mi sevgili dostlar ?

Tarih : 10 Kasım 1938
Yer : Dolmabahçe Sarayı

09:05

” ve aleyküm esselam …”

O gün.
Bütün dünyanın saydığı o baş kumandanın ruhunu teslimi.

” Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır ” dediği günün kapısı.

Sonrası İnönü.
Sonrası Okyar.
Sonrası Bayar.
Sonrası Saydam.
Sonrası Saraçoglu.
Sonrası Peker.
Sonrası Saka.
Sonrası Günaltay.
Sonrası Menderes.
Sonrasi Gürsel.
Sonrası Ürgüplü.
Sonrası Demirel.
Sonrası Erim.
Sonrasi Melen.
Sonrası Talu.
Sonrası Ecevit.
Sonrası Irmak.
Sonrası Ulusu.
Sonrası Özal.
Sonrası Akbulut.
Sonrası Yılmaz.
Sonrası Çiller.
Sonrası Erbakan.
Sonrası Gül.

Sonrası Erdoğan.
Sonrası Davutoğlu.

Türkeş’ler,
Bahçeli”ler, Baykal’lar.
Kılıçdaroğulları !

Doğru ya da yanlışları ile kapı açan ya da o kapılardan geçen,geçirenler.

2002
Gele gele, göstere göstere Akp’li günler.

Bir demokrasi arası darbeler, darbe arası muhtıralı demokrasiler kapısı.

Ergenokon.
Balyoz.
Askeri casusluk.
Fuhuş ve şantaj.
Emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin açtığı derin bir gedik gibi kapılar.

Oslo.
Habur.
Hendek.
Dolmabahçe mutabakatı, birer kapı.

Tarih : 17-25 Aralık 2013

” Babacım sıfırlayayım mı … ? ”

Boynuz ile kulağın kapıştığı, inlerine gireceğiz dendiği kapı.

Devam ediyoruz :
7 Haziran seçim sonuçları bir kapı.

Açılım buzdolabında.
Kapısı mı ?
Şimdilik elbette kapalı.

Açılırken görülmeyen, sorumlusu sorulmayan,
hendeklere taarruz, bir kapı.

Tarih : 15 Temmuz 2016
Yer : Atatürk ( Boğaziçi ) köprüsü.

Ne istediyse verenler ile, ne istediyse alanların Cumhuriyet ve Türk devriminin kapıları önünde kapıştıkları ” Allah’ın lütfu ” bir kapı.

Devamı bilgileriniz dahilinde.
Devamı düşünen aklın ve gören gözün önlerinde.

Devamı : Yenikapı.
Devamı : KHK’lar kapısı.
Devamı : 16 Nisan halk oylaması.
Devamı : Mühürsüz zarf ve mühürsüz pusula.
Devamı : Kayıtsız ve şartsız millete ait olan egemenlik YSK eliyle tek adama.

Sevgili dost ;

bu uzun soluklu satırlarda artısı ve eksisi ile bir çok kapıdan gelip geçişimizi, nereden gelip nereye gittigimizi tarihsel örneklerini hatırlatmaya çalıştım.
Kapılar açtım ve kapılar kapattım.

Memleketin halini Büyük Nutkun ilk satırlarına benzetiyor, hal ve gidişin o günlerin aynısı olduğunu düşünüyor, öngörebiliyorsanız eğer Türk milletine Ekim ayı içerisinde arz edilecek bir yeni kapı için dikkat buyurmanızı rica ediyorum.

Henüz adı yok.
Henüz kurucuları harıl harıl çalışmakta.
Henüz programı yok.
Henüz tüzüğü dahi yok.
Programı da tüzüğü de kurullarında son şeklini almakta.

Sokak, mahalle, köy ve kentte.
Şehrin küçüğünde, büyük büyük şehirlerde bu hareket konuşuluyor, bu hareket bekleniyor.

Bir ulusal mücadele, milli bir seferberlik halinin kapısı.

Sarayları üniversiteye, saltanatlarını yargıya, millet egemenliğini millete, yasama, yürütme ve yargıyı kendi bağımsız yollarına.

Cumhurun başı Çankaya’ya, başbakanı konutuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani milletin egemenliği yine ve yeniden tek adam sultasından, Türk milletinin kayıtsız ve şartsız manevi ruhuna .

Adı Akşener hareketi.
Bu kapıya dikkat !!!
Dikkatler,bu kapıya …

Atatürk ile kalın.
Selam ile …

Cem Ayaz
Bağımsız Gazete
17 Eylül 2017

yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku