Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

AKP Hükümeti ‘Paralel’ Türk Okulları Açacak!

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
 AKP Hükümeti ‘Paralel’ Türk Okulları Açacak!
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Hükümet, cemaatin yurtlarına karşı TÜRGEV’i yurt sathına yaydı. Dershaneleri kapatacağım dedi ama sektöre kendi iş adamları girdi. Türkçe olimpiyatlarına alternatif getirdi. Şimdi de yurtdışındaki okullara karşı Maarif Vakfı faaliyete başlayacak.

Kanun tasarısı Meclis’e sevk edildi. Maarif Vakfı’nın 7 asıl üyesinden 4’ünü bizzat Cumhurbaşkanı atayacak. Vakfa bir ay içinde Milli Eğitim bütçesinden 1 milyon TL aktarılacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne ait taşınmazlar bedava tahsis edilecek.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

‘PARALEL’ TÜRK OKULLARI KURULUYOR

İktidarın yurt dışındaki Türk okullarına rakip olarak bir vakıf kuracağı biliniyordu. Dün vakfın kurulması için gereken kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Maarif Vakfı kanun tasarısına göre vakfın amacı, “Yurtiçindeki ve yurtdışındaki vatandaşlara, soydaş ve akraba topluluklarına öğrenimleri sırasında maddi, manevi destek vermek olarak” tanımlanıyor. Maarif Vakfı, burs verecek, okul, eğitim kurumu, kütüphaneler, sanat kurumları ve yurt gibi tesisler açabilecek. Tasarıya göre vakıf, benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar içerisinde ortaklık dahil her türlü işbirliği yapabilecek, yardım kabul edebilecek ve gelir sağlayıcı işletmeler kurabilecek.

ÜYELERİN 4’ÜNÜ CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

Yasa teklifine göre Mütevelli Heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak vakıfta, 12 üyeli mütevelli heyeti karar organı olacak. Mütevelli heyeti üyelerinin dördünü Cumhurbaşkanı ve üçü Bakanlar Kurulu tarafından atanan 7 daimi üye ile ikisi ise Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak üzere, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile YÖK temsilcilerinden oluşacak.

MEB BÜTÇESİNDEN 1 MİLYON TL AKTARILACAK

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Maarif Vakfı’nın kuruluşu ile ilgili tüm işlemler Milli Eğitim Bakanlığı’nca sonuçlandırılacak. Kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve devredilmek üzere bir ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyon lira vakfa aktarılacak. Vakfın merkezi için Maliye Bakanlığı bir mekanı bedelsiz olarak verecek.

Meydan Gazetesi

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yorum Yap