Araplaşmaya Başladık: Ders Kitaplarına Bakın Neler Soktular

0

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredatta yaptığı değişikliklerin ardından, bazı ders kitaplarına ilişkin ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Bakanlık, son yaptığı değişiklikle, imam hatip okullarında okutulan fıkıh dersinin kitabında şeriatın sosyal hayatı nasıl düzenlediğine ait bilgilere yer verdi.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre “Muamalât ve Ukûbât” isimli üniteyi ders programına ekleyen Bakanlık, bu ünite boyunca “şeriat”a göre sosyal hayat ile şeri suç ve cezaları anlattı. Kitapta, bazı maddeler şöyle sıralandı:

‘Başbaşa kalınamaz’

Evlenecek olanların baş başa kalmayacakları bir ortamda birbirlerini görmeleri, erkeğin evleneceği kadına denk olması, ilke olarak birbirlerini beğenmiş olanların mutlu ve kalıcı bir evlilik yapıp yapamayacaklarını anlamak için bir evlilik vaadi sayılan kısa bir nişanlılık sürecini değerlendirmeleri şayet olumlu kanaat oluşursa nikahlanıp evlenmeleri gerekir.

‘Kadın itaatkâr olmalı’

Evlilik hayatında mutlu ve huzurlu olabilmek için kadının eşine itaatkâr, erkeğn eşine şefkatli yaklaşması; erkeğin ailenin geçimiyle sorumlu tutulması, kadının da çocukların bakımını üstlenmesi gerekir.

‘Tüm masraf kocaya ait’

Eşin bütün masrafı kocaya aittir. Kocanın zengin veya fakir olması hükmü değiştirmez. Buna, yiyecek, içecek, tedavi, ilaç ve bazı durumlarda hizmetçi masrafları girer. Mesken temini ve tefrişi de kocaya aittir.
Kadın-erkek beraberliğini meşru kılan tek yol nikah olduğundan onsuz birliktelikler zina kabul edilmiş ve cezası oldukça ağır tutulmuştur. İnsanda en güçlü ve en inatçı dürtünün şehvet olduğu dikkate alınarak kadın erkek ilişkilerinde belli bir mesafenin korunması yönündeki hükümlere ağırlık verilmiştir. Evlilik ile bu dürtü kontrol altına alınarak sağlam bir zemine oturtulmuştur.

‘Süt anneyle evlenilmez’

Hanefilere göre bir sefer, Şaafilere göre en az 5 kere emen çocukla süt annesi ve ailesi arasında evlenme engeli ortaya çıkar.

Müslüman erkek müşrik kadınla, Müslüman kadın da Müslüman olmayanlarla evlenemez. Evli ve iddet bekleyen kadınla evlenilemez. Koca, üç talakla (kocanın tek taraflı irade beyanıyla eşini boşaması) boşadığı kadınla evlenemez. Bir kadın bir erkekten fazla kişiyle aynı anda evlenemez. Bir adam ise aynı anda kadının teyze, hala ve kız kardeşi ile evli olamaz.

Talak, “Sen benden bir talak ile boşsun” gibi açık, “kendine artık başka koca ara” gibi kinaye ile söz konusu olabilir. Kural olarak boşama yetkisi kocaya ait olmakla birlikte evlenirken veya daha sonra dilerse bu konuda karısını da yetkili kılabilir.

Evlilik birliği kocanın ölümü ile sonuçlanmışsa kadın bir başkası ile evlenebilmek için 4 ay 10 gün iddet bekler. İddet bekleyen kadına boşayan kocası dışında açıktan ya da ima yoluyla bile olsa evlilik teklifinde bulunulamaz. Vefat iddeti bekleyen kadına ise üstü kapalı şekilde evlilik teklifinde bulunmada bir sakınca yoktur.

El kesme, Recm, kısasa kısas

İslamda çok sayıda emredici ve yasaklayıcı hüküm konulmuş, suçlara karşı belli cezalar öngörülmüştür. Hırsızlık, yol kesmek veya eşkıyalık, zina, iffete iftira, şarap içmek, dinden dönmek ve meşru yönetime karşı başkaldırı, isyan hadd cezasını gerektiren suçlardır. (Hadd’de, zinanın cezası evli erkek ve kadın için recm (taşlayarak öldürme), bekâr erkek ve kadın için yüz sopa; hırsızlığın cezası el kesmek, yol kesmenin veya eşkıyalığın cezası sürgün, çapraz bir şekilde el ve ayak kesmek ve öldürmeye kadar olan cezaları kapsıyor.)

Kasten adam öldürme suçunu işleyen kişiye kısas uygulanır. Kasıt benzeri ve hataen öldürmelerde kefareti katil, diyeti ise katilin ailesi öder. Kasten yaralama, organlara zarar verme gibi fiillerde, işlenen suça göre kısas cezası uygulanır.

İslam’da suçun ağırlığı ne kadar ise ceza da o oranda olmalıdır.

‘Bir lokma bir hırka’ İslam’a uygun değil’

Allah’ın koyduğu kanunlara göre işleyen bir ekonomi, toplumların mutlu ve güçlü olmasının anahtarıdır. “Bir lokma bir hırka” anlayışı İslam’ın dünyalığa ilişkin yaklaşımı ile örtüşmez. İnsan hem bu dünyanın hem de ahiretin güzelliklerine ulaşmak için çalışmalıdır. Mal ve varlık olmadan ne sağlık ne din ne de vatan korunabilir.
Bir Müslüman’ı diğer insanlar arasında en üstün ve en temiz yapan husus, onun İslam’ın emirlerine uygun olarak yaşaması, temiz ve helal gıda ile beslenmesidir. Helal gıda ile beslenen kişi Allah’a isyankar olamaz. Müslüman, hem kendini hem de aile fertlerini helal gıda ile beslemelidir.

‘Hayat sigortası caiz değil’

Kur’an alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Borsalarda gerek borç gerekse hisse senetlerini piyasaya süren şirket faizli kredi alma yahut faizle kredi verme gibi işlemlerden uzak duruyor, gelirlerine haram karıştırmıyorsa bu tür şirketlerin hisse senetleri alınabilir. Sigortada da asıl olan faizle işletilmeyen sigorta sistemidir. Para verip karşılığında para alma esasına göre işleyen Hayat Sigortası ise caiz değildir.

yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku