Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Bursa il Milli Eğitim Müdürü Dülger ve EĞİTİM-İŞ temsilcileri bir araya geldi

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
 Bursa il Milli Eğitim Müdürü Dülger ve EĞİTİM-İŞ temsilcileri bir araya geldi
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Bursa’nın eğitim sorunlarını görüşmek üzere il Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve EĞİTİM-İŞ Sendikası temsilcileri bir araya geldi. Yapılan toplantıda karşılıklı fikir alışverişi yapılıp, kentin eğitimde yaşadığı problemler masaya yatırıldı.

 

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Bursa il Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’in daveti üzerine yapılan danışma toplantısında,  EĞİTİM-İŞ heyetinin hazırladığı ”Eğitim Sorunları” isimli rapor Milli Eğitim Müdürü Dülger’e sunuldu. Beş ana başlıktan oluşan rapor; Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle yaşanan sorunlar, Okulların fiziksel yetersizliği ve ihtiyaçları, Okul yönetimlerinden kaynaklanan sorunlar, Sendikal hakların kullanılması sorunları ve Diğer sorunlar bölümlerinden oluşuyor.

İşte, Bursa’da yaşanan eğitim sorunlarını detaylı şekilde ele alan raporda sizin için seçtiğimiz çarpıcı ayrıntılar…

Karma Eğitimin Ortadan Kaldırılması:

”1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. maddesindeki açık hükme rağmen kentimizdeki çok sayıda lise ve ortaokul şubeleri cinsiyetlere göre ayrılmaktadır. Bu uygulama kanuna açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Eğitim bilimleri öğrencilerin sınıflanmasında cinsiyetin bir koşul olacağını öngörmemiştir. Bu uygulama eğitim yöneticilerinin politik anlayışlarını eğitim ortamına yansıtmalarının bir sonucudur. Eğitim gibi önemli bir konunun kişilerin siyasal anlayışlarına göre şekillendirilmesi kabul edilemez bir durumdur. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda açıkça belirtilen düzenlemenin aksine göre hareket etmek temelde
Anayasamızda belirtilmiş olan Hukuk Devleti ilkesine de aykırıdır. Kanunların çiğnenmesi ile yaratılan fiili duruma son verilerek okullarımızın Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen “karma eğitim esastır” hükmüne uygun hale getirilmesi okullarımız üzerinden yürüyen tartışmaları sonlandıracaktır.”

Vakıf ve Derneklerin Okullarda Yürüttüğü Çalışmalar:

”Bir takım vakıf veya dernekler Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile oluşturmuş oldukları protokolleri ilgi tutarak okullarımıza girmekte, değerler eğitimi adı altında çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ancak bu çalışmaların dayanağı olarak gösterilen protokollerde belirlenmiş çalışma esaslarının dışına çıkılarak yapılan çalışmalar hem hukuki sorunlar yaratmakta hem de öğretmenlik mesleğini değersizleştirmektedir. Çocuklarımıza evrensel ve milli değerleri öğretme görev ve sorumluluğu öğretmenlerimizin en temel sorumluluğu iken, öğretmenlerin bu alanda başarısızmış gibi değerlendirilerek, eğitimci yeterliliği dahi olmayan kimseler eliyle yapılmaya çalışılması doğru bir uygulama değildir.  İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından başlatılan bu tür çalışmalara son verilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokollere dayanarak yapılan çalışmalarda protokol hükümlerine uygun hareket edilmesi sağlanmalıdır.”

Kayıt Parası Alınması:

”Okullarımızın ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanmaması nedeniyle ihtiyaç duyulan mali kaynak çeşitli yollarla öğrenci velilerinden toplanmaktadır. Öğrencilerin okula kayıt yaptırdığı sırada okul yöneticileri kimi zaman doğrudan kayıt ücreti istemekte, çoğu zaman da kayıt dönemlerinde hazır bulunan okul-aile birliği yöneticilerine yönlendirerek velilerden kayıt parası alınmaktadır…

Parayla Öğretmen Seçme:

”Okullara kaynak elde etmek için kayıt dönemlerinde okul öncesi ve ilkokullarda velilere ücreti karşılığında öğretmen seçme hakkı verilmektedir. Bu uygulama o kadar yaygınlaşmıştır ki okullarda öğretmenlere tarife belirlenmiş durumdadır…”

Özel Sınıfların Oluşturulması:

”Mevzuatımızda yeri olmamasına rağmen bazı okul idarecileri seviye sınıfları oluşturmakta, bu nedenle sınıflar arasında gözle görülür bir başarı farklılığı olmasına neden olmaktadır. Öğrencilerin seviyeleri, sosyo-ekonomik olanakları, velilerinin eğitim durumu gibi koşullara göre seviye sınıfı oluşturulması uygulamasına son verilmesi gerekmektedir.”

Ücretli Deneme Sınavı Yapılması – Kaynak Kitap Aldırma – Öğretmenlere Aidat Toplatılması:

”’Yayın evlerinden hizmet ve doküman satın alınarak periyodik olarak okul bazlı deneme sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerden ücret alarak yapılan bu deneme sınavlarında elde edilen gelirin bir bölümü yayın evlerine verilmekte, bir bölümü ise okullara kalmaktadır. Bu nedenle yapılan sınavlar eğitsel gelişimi ölçme amacının dışına çıkarak tamamen okula gelir elde etme amacına hizmet etmektedir… Okul idarelerinin yayın evleri ile yaptıkları anlaşmalarla bir çok okulda öğrenciler tek bir yayın evinin kitaplarına yönlendirilmekte, yapılan anlaşma gereğince okula belli oranlarda pay kalacak olması nedeniyle öğretmenler kaynak kitap aldırmaya zorlanmaktadır. Yayın evlerinin kaynak kitap tanıtımları için okullara girmesi yasak olmasına rağmen okul idareleri bazı yayın evlerine okullarına yapacakları bağış nedeniyle göz yummakta ve izin vermektedir… Bir çok okulumuzda öğrenci velilerinden gönüllü olarak alınması gereken bağışlar düzenli aidatlara dönüştürülmekte, bu aidatların toplanması da öğretmenlerden istenmektedir…”

Diğer yandan hazırlanan bu raporda; sınıfların ve binaların yetersizliği, tam gün eğitimin her okulda olmaması, okul yönetimlerinin liyakate uygun belirlenmemesi, sendikal hakların kullanılamaması, güvenlik sorunları, aidat toplama uygulamaları gibi bir çok soruna ayrıntılı şekilde yer verildi.

Sorunlara farklı bakış açılarıyla kalıcı çözümler bulmak üzere gerçekleşen toplantının, periyodik olarak yapılması kararlaştırıldı.

 

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yorum Yap