Büyükşehir tarım arazilerini parselleyip satışa çıkardı!

0 3

Ozan Kaplanoğlu – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği ihale ilanıyla ortaya çıkan skandalla Başköy’de 86 parseli yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etmeyi planlarken, söz konusu imar planı değişikliğine yönelik açılan iptal davaları da devam ediyor. Hazine Müsteşarlığı’nın son açıkladığı verilere göre 30 Haziran 2018 itibariyle belediyelerden toplam 11 milyar 407 milyon lira alacağı bulunuyor. Çoğu AKP’li belediyeleri kapsayan bu rakamda en yüksek 5. borç Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını kapatmak için elindeki otoparklardan arsalara birçok taşınmazı satan ve satmaya devam eden Alinur Aktaş bu sefer gözü Belediyeye ait tarım arazilerini imara açarak satmaya dikti.

İdare mahkemesi kararları iptal etmişti

Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde yer alan muhtelif parsellerin Tarımsal Niteliği Korunacak Alandan Ticaret alanı, Belediye Hizmet Alanı, İbadet Alanı ve Park ve Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2015 tarih ve 1924 sayılı kararıyla onaylanmış, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından davaya taşınmıştı. Bursa 2. İdare Mahkemesince 2017/657 E. numarası ile görülen davada 04.05.2017 tarihinde 2017/841 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin “iptaline” karar verilmişti.

Nilüfer Başköy’de satışa çıkarılan 86 tarım arazisi parseli

Ardından Uygulama İmar Planı bulunmayan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde yer alan muhtelif parsellerin Ticaret alanı, Belediye Hizmet Alanı, İbadet Alanı ve Park ve Yeşil Alana alınmasına ilişkin ilk Başköy Ticaret Merkezi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 859 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2016 tarih ve 1527 sayılı kararıyla onaylanmıştı. Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi bu işlemleri de dava konusu etmiş ve 04.05.2017 tarihinde Bursa 2.İdare Mahkemesi 2016/1552 E., 2017/843 K. sayılı kararı ile planların “iptaline” karar verilmişti.

Mutlak tarım arazileri

Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada bilirkişi olarak müdahil olan Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin hazırladığı raporda ise “Proje alanı arazilerinin büyük çoğunluğu düz, düze yakın (% 0-2), çok derin, ince tekstürlü (C-CL), hali hazırda kuru tarım yapılan, sulu tarıma uygun tarımsal potansiyeli yüksek arazilerdir. “5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanununa” göre sınırlandırıldığında proje sahası arazileri korunması zorunlu kuru mutlak tarım arazileri sınıfında yer almaktadır. Arazi yetenek sınıfları ise sadece ince tekstürlü olmaları nedeniyle II sınıftır. Proje alanının tamamına yakını sulu tarıma uygun arazi koşullarına sahip olmalarına rağmen söz konusu arazilerin % 20-25’lik bölümü DSİ tarafından Uluabat Gölü II. Merhale Sulama Projesinin kapsamına alınmıştır ( Şekil 1). Bu araziler ise sulu mutlak tarım arazisi olarak değerlendirilebilir.” ifadelerine yer verildi.

Kamu yararına aykırı

İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen imar planı

Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ait plan hükümleri, Batı Planlama Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerinde tarım alanlarının, özel mahsul alanlarının ve orman alanlarının korunarak şehrin geliştirilmesi hedeflerine ilişkin hükümler yer almaksına rağmen, plan değişiklikleriyile tarım alanları yapılaşmaya açılarak yok edilmekte.

Kamu yararı adı altında ayrılan alan Korunacak Tarım Alanlarında kalmakta ve RAMSAR sınırındayken, Kamu yararının hangi teknik ve bilimsel gerekçeler ve toplumsal fayda temeline dayanılarak alındığı açıkça ortaya konulmadığından plan değişikliği kararı önemli soru işretleri barındırmakta. Şehid Plancıları Odası’nın açtığı davada “Bu haliyle onaylanan planda herhangi bir kamu yararı görülmemekte olup, üst ölçek planlarda korunması ve geliştirilmesi öngörülen tarım alanları yapılaşmaya açılmakta ve yok edilmektedir.” denilirken, T”arım arazilerinin tarımsal üretim dışına çıkartılmaları için ülkenin ihtiyacı olan savunma, doğal afet gibi durumlar ile yüksek kamu yararının gerektirdiği durumların var olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak dava konusu imar planı değişikliği yukarıdaki durumların hiç birine uymamakta, dahası, kamusal ve özel çıkarlar arasında kamu lehine denge sağlaması gereken uygulama imar planı ile tarım alanlarında yapılaşmanın önü açılmaktadır. Bu sebeplerle yapılan değişiklik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa aykırıdır.” ifadelerine yer verildi.

Belediye arsa bağışı alarak emsal artışı vaat etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi yer sahiplerine bağış yapmaları halinde 0.20 olan emsal değerini 1.40 olarak arttıracağını duyurarak yurttaşlardan topladığı arazileri satışa çıkardı. Plan hükümlerinin 18. maddesine “Ticaret Alanlarında Kalan Parsellerde Emsal 0.20 Olup, 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde İmar Uygulaması Sonrası, Bha Lejandlı Alanlarda Kalan Payların Büyükşehir Belediyesine Bağışlanması Ve Bağışlandığına Dair Belgenin İlgili İmar Müdürlüğüne Sunulması Durumunda Emsal 1.40 Olarak Uygulanır.” ibaresi eklenerek yurttaştan arsa toplandı.

Toplanan yaklaşık 190 dönümlük arazi, imar planı yapılarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını kapatmak üzere ihaleye çıkarıldı.

BursaMuhalif.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku