Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

CHP’de program Kula’ya emanet

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
 CHP’de program Kula’ya emanet
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Prof. Kula, yeni program yazımı dahil hedeflerini Milliyet’e anlattı:

– ÇALIŞTAYLAR GÜNDEMDE: İşin üç boyutu var. Bilim, yönetim ve kültür. Kültür, daha çok estetik kültür olarak anlaşılmış ama umuyorum bunu biraz daha fazla genişletebiliriz. Sadece sanatla sınırlı kalmayıp, kültürel yaratım alanlarının tümünü kapsamasını düşünüyorum. Bilim, hem partiye yeni politikalar üretme bakımından AR-GE çalışması yapmayı kapsıyor hem de partinin mevcut politikalarının halk kitleleriyle buluşturulmasının yolunu yordamını bulma çalışmalarını da kapsıyor. 
Çok geniş bir alanda bilgi üretme ve düşünce üretme, yeni bilgi ve düşünceleri siyasal söyleme dönüştürme ve oluşturulan siyasal söylemleri halk yığınlarıyla buluşturma olarak özetleyebilirim. Bunun için Bilim Kurulu’nun oluşturulması gerekiyor, çeşitli bilim alanlarında öne çıkmış akademisyenlerle görüşüyoruz. Bizim için çalışma aşamaları anlamında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Samsun veya Trabzon ve Hatay olmak üzere bir bölgesel sanat ve bilim çalıştayı; bir de bunları yaptıktan sonra genel anlamda Türkiye’de bilim çevrelerinin katılımını sağlamayı düşündüğümüz bir bilim çalıştayı yapmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde bilim çalıştayına koşut olarak sanat çalıştayını da gündeme getireceğiz.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

– ALTI OK DUYARLILIĞI: Birimin asıl görevi partiyi hem ulusal düzeyde yeni bilgilerle donatmak hem de uluslararası düzeyde sosyal demokrat partilerin geliştirdikleri yeni konseptleri, tasarımları aktarmak ve Türkiye ile uyumlaşabilenleri uyumlaştırmaya çalışmaktır. CHP; Türkiye’nin kurucu partisidir, Atatürk’ün mirasçısı bir partidir. Bir parti programı çalışması noktasında; altı okta simgeleşen ve tarihi bir simge işlevi kazanan o değerlerin korunmasına ilişkin bilinç ve duyarlılık bizim için öncelikli ve önemlidir. Böyle bir bilincin ve duyarlılığın korunmasına katkıda bulunmak da asli görevlerimiz arasındadır. Türkiye’nin uygar dünya ile buluşması uygar dünyadaki bilim ve sanat kazanımlarından yararlanması 1800’lü yıllardan itibaren çalışmalar yaptığı alanlardır. Cumhuriyet bu alanı bilinçli bir şekilde belli bir program ve amaç doğrultusunda somut olarak yerine getirmiştir.

– ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK: CHP bir program çalışması içine girdiği zaman artık tarihsel ve simgesel bir nitelik kazanmış bu temel değerlerin korunması, günün gereklerinin ondan sonra düşünülerek tasarımlanması başlıca görevimizdeyiz. Bu çalışmaları da birbirine uyumlu şekilde yürütmeye özen göstereceğiz. Temel değerlerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünsel birikiminin ve etken çalışmalarının ürünü olarak ortaya çıkan altı okun ilkelerinin felsefi arka alanını korumak koşuluyla, onlara ilişkin yeni yorumlar geliştirmek, diğer taraftan da Türkiye toplumunun doğru bir çözümlemesini yapıp Türkiye toplumunun gereksinmelerine ve yönelinmelerine uygun bir ilkeler bütünü oluşturmak kaçınılmaz bir görevdir.  
Uluslararası sosyal demokrasinin geliştirdiği evrensel insanlık değerleri var. Özgürlük, eşitlik, ifade özgürlüğü, akademik özgürlük, bütün bunlar çok doğal olarak Türkiye’de tek ve en kapsamlı halk kitlesinin oyunu alan CHP’nin programında yer alması gereken ilkelerdir.

 

KAYNAK : http://www.milliyet.com.tr/chp-de-program-kula-ya-emanet/siyaset/detay/2232736/default.htm

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yorum Yap