TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzyılın ittifakı dedikleri bir işgal girişimidir


TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) bu yıl 5’incisi düzenlenen Anadolu Medya Armağanları merasiminde konuştu …Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) bu yıl 5’incisi düzenlenen Anadolu Medya Armağanları merasiminde konuştu.

Erdoğan, 28 Ocak’ın Misakımilli beyannamesinin açıklanışının yüzüncü yıl dönümü olduğunu belirterek, “Lafa gelince cumhuriyetçiliği kimseye bırakmayanların Misakımilli ruhundan bile habersiz olduklarının en somut ispatı bugün takip ettikleri siyasettir. Şayet Misakımilli’yi yürekleri ile kabullenmiş olsalardı, orada çizilen hadler içindeki halkın tüm ögeleriyle bölünmez bir bütün olarak kabul edildiğini göreceklerdi.” diye konuştu.

Bu dokümanın neredeyse her unsurunda ulusal iradenin üstünlüğüne, milletin tercihlerine hürmet gösterilmesine atıfta bulunulduğuna işaret eden Erdoğan, “Misakımilli ile Mondros’u yırtıp atmıştık. Bugün yürüttüğümüz siyasetle de bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.” tabirini kullandı.

Tek muhatap ve hesap mercilerinin millet olduğunun altını çizen Erdoğan, bu anlayışla kimin ne dediğine değil, yalnızca milletin hangi istikameti gösterdiğine baktıklarını vurguladı.

Üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri lafın gereği olarak Türkiye’yi 2023 amaçlarına ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını bildiren Erdoğan, eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla bugünkü büyük ve güçlü Türkiye’yi idrak edebilme, anlayabilme ve yönetebilmenin mümkün olmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gerçeklerin her yerde yeni anlayış, strateji ve yollar geliştirmeye mecbur bıraktığını belirtti.

“HANİ BUNLARIN BAYAN HAKLARI, HATUNLARA SAYGISI”

Tarihe, medeniyete, kültüre, sahip olunan kadim mirasa sahip çıkarken hudut içinde yapılanlar ve had dışında yürütülen çalışmaları da tüm yerküreye en akıllıca halde anlatmakla mükellef olduklarına işaret eden Erdoğan, kelamlarına şöyle devam etti:

“Bugün Garp memleketleri başta olmak üzere yerkürenin pek çok tarafında mütemadi ve sistematik bir halde Türkiye aleyhinde kamuoyu oluşturmak çabaları olduğunu biliyoruz. Önümüzde, birden fazla da memleketimizde üretilen yalan yanlış haberler üzerinden Türkiye’yi ve Türk milletini karalamak için canhıraş formda çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor. Bunun içinde Ermeni lobisi var, Rum lobisi var, PKK var, FETÖ var, DEAŞ var, bir halde kuyruğuna bastığımız gayrı pek çok kesim var. O denli şeyler yapıyorlar ki gerçeğin böylesine zıt yüz edilebilmesi önünde hayretimizi saklayamıyoruz. En kolayından terör örgütleri ve onlara destek verenlerle zalim rejimler saf sivillere saldırırken görmezden, duymazdan gelenler, Türkiye’nin legal müdafaa çabalarını kıyasıya eleştiriyor. Bizim mekanı geldiğinde kendi canımızı tehlikeye atma pahasına tek bir temizin burnunun bile kanatılmasına asla müsamaha etmemiz, asla sessiz kalmamız mümkün değildir. İşte işgal, katliam, tehcir ithamlarıyla bunları karartanlar, evlatları, bayanları, yaşlıları göz nazaran göre öldürenleri görmezden geliyor.

İşte bu ara ekranlarda bir şey izliyoruz. Nedir o? Bakıyorsunuz Filistin’de bayanlar, eşinin silahlarla münhasıran sürüklendiğini görünce, ona sarılmak istiyor lakin İsrail’in o malum tipleri bakıyorsunuz silahla, tekme tokat gelip, o bayanların üzerine gidiyor. Hani bunların hatun hakları, hani bunların bayanlara hürmeti. Konumu geldiği devir bakıyorsunuz İsrail’e karşı bu kadar müşfik davrananlar, İsrail’in bu zulmüne karşı, bu attığı adımlara karşı zalimce takındığı bu vaziyetlere karşı niçin sessiz duruyorlar?”

ABD’nin kelamda Orta Şark barış planına değinen Erdoğan, “Şimdi ‘yüz yılın anlaşması’ diyorlar. Ne ittifakı ya. Bu bir işgal girişimidir.” dedi.

“KUDÜS BİZİM AL ÇİZGİMİZDİR”

BM Umumi Konseyinde gösterdiği haritayı anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“1947 yılında Filistin neydi, İsrail neydi? O günkü Filistin ile bugünkü Filistin’e bakıyorsunuz büsbütün mekan değiştirmiş. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp şu anda yerküreye diyorlar ki ‘Filistin’e biz artık yeni haklar getiriyoruz.’ Bırakın bu yalanı, kimi aldatacaksınız ya. Hayatınız bunlarla geçmiş. Bir tarafta bakıyorsunuz, Trump yanına almış malum kimseyi, onlarında kipalılar, onlara hitap ediyorlar ve oradan da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz yerkürenin kaderini değiştiremezsiniz. Filistin’in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz ve Filistin de Kudüs de daima söylüyorum, yeniden söyleyeceğim, Kudüs bizim al çizgimizdir.”

Bugünkü MGK içtimasına ait basın açıklamasında münhasıran bu bahse değindiklerini vurgulayan Erdoğan, yarınki konuşmasında bu bahis üzerinde hassasiyetle duracağını bildirdi. Erdoğan, “Ama bizim Türk milleti olarak Filistin’e bakışımız cennetmekan Sultan Abdülhamit Han neyse bizim de bugün bakışımız odur. Kudüs satılık değildir. Münasebetiyle da kimse bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın deme edepsizliğine de girmesinler. Ben yeniden inanıyorum ki yüzlerce, binlerce Filistinli kardeşim oradaki bu mücadeleyi kanları pahasına tekrar vermeye devam edeceklerdir. Bizler de buna hazırız.” diye konuştu.

Erdoğan, yerkürenin tüm güçlerinin cirit attığı taraflarda Türkiye en temel haklarını savunmak için varlık gösterdiğinde, adeta kıyamet kopartıldığına dikkati çekerek, “İstiklalimize ve istikbalimize kasteden darbecileri bağırlarına basanlar verdiğimiz şehitleri ve gazileri yok sayıyor.” dedi.

Erdoğan, 28 Ocak’ın Misakımilli beyannamesinin açıklanışının yüzüncü yıl dönümü olduğunu belirterek, “Lafa gelince cumhuriyetçiliği kimseye bırakmayanların Misakımilli ruhundan bile habersiz olduklarının en somut ispatı bugün takip ettikleri siyasettir. Şayet Misakımilli’yi yürekleri ile kabullenmiş olsalardı, orada çizilen sonlar içindeki halkın tüm ögeleriyle bölünmez bir bütün olarak kabul edildiğini göreceklerdi.” diye konuştu.

Bu evrakın neredeyse her unsurunda ulusal iradenin üstünlüğüne, milletin tercihlerine hürmet gösterilmesine atıfta bulunulduğuna işaret eden Erdoğan, “Misakımilli ile Mondros’u yırtıp atmıştık. Bugün yürüttüğümüz siyasetle de bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.” sözünü kullandı.

Tek muhatap ve hesap mercilerinin millet olduğunun altını çizen Erdoğan, bu anlayışla kimin ne dediğine değil, yalnızca milletin hangi istikameti gösterdiğine baktıklarını vurguladı.

Üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri lafın gereği olarak Türkiye’yi 2023 gayelerine ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını bildiren Erdoğan, eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla bugünkü büyük ve güçlü Türkiye’yi idrak edebilme, anlayabilme ve yönetebilmenin mümkün olmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gerçeklerin her meydanda yeni anlayış, strateji ve prosedürler geliştirmeye mecbur bıraktığını belirtti.

“HANİ BUNLARIN BAYAN HAKLARI, BAYANLARA SAYGISI”

Tarihe, medeniyete, kültüre, sahip olunan kadim mirasa sahip çıkarken had içinde yapılanlar ve had dışında yürütülen çalışmaları da tüm yerküreye en hakikat formda anlatmakla mükellef olduklarına işaret eden Erdoğan, kelamlarına şöyle devam etti:

“Bugün Garp memleketleri başta olmak üzere yerkürenin pek çok noktasında daima ve sistematik bir formda Türkiye aleyhinde kamuoyu oluşturmak çabaları olduğunu biliyoruz. Önümüzde, birden fazla da memleketimizde üretilen yalan yanlış haberler üzerinden Türkiye’yi ve Türk milletini karalamak için canhıraş biçimde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor. Bunun içinde Ermeni lobisi var, Rum lobisi var, PKK var, FETÖ var, DEAŞ var, bir halde kuyruğuna bastığımız farklı pek çok kesim var. O denli şeyler yapıyorlar ki gerçeğin böylesine karşıt yüz edilebilmesi önünde hayretimizi saklayamıyoruz. En kolayından terör örgütleri ve onlara destek verenlerle zalim rejimler günahsız sivillere saldırırken görmezden, duymazdan gelenler, Türkiye’nin legal müdafaa uğraşlarını kıyasıya eleştiriyor. Bizim tarafı geldiğinde kendi canımızı tehlikeye atma pahasına tek bir temizin burnunun bile kanatılmasına asla müsamaha etmemiz, asla sessiz kalmamız mümkün değildir. İşte işgal, katliam, tehcir ithamlarıyla bunları karartanlar, evlatları, hatunları, yaşlıları göz nazaran göre öldürenleri görmezden geliyor.

İşte bu ara ekranlarda bir şey izliyoruz. Nedir o? Bakıyorsunuz Filistin’de bayanlar, eşinin silahlarla münhasıran sürüklendiğini görünce, ona sarılmak istiyor ancak İsrail’in o malum tipleri bakıyorsunuz silahla, tekme tokat gelip, o bayanların üzerine gidiyor. Hani bunların bayan hakları, hani bunların hatunlara değeri. Tarafı geldiği hengam bakıyorsunuz İsrail’e karşı bu kadar müşfik davrananlar, İsrail’in bu zulmüne karşı, bu attığı adımlara karşı zalimce takındığı bu hallere karşı niçin sessiz duruyorlar?”

ABD’nin kelamda Orta Şark barış planına değinen Erdoğan, “Şimdi ‘yüz yılın anlaşması’ diyorlar. Ne muahedesi ya. Bu bir işgal girişimidir.” dedi.

“KUDÜS BİZİM AL ÇİZGİMİZDİR”

BM Umum Şurasında gösterdiği haritayı anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“1947 yılında Filistin neydi, İsrail neydi? O günkü Filistin ile bugünkü Filistin’e bakıyorsunuz büsbütün yan değiştirmiş. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp şu anda yerküreye diyorlar ki ‘Filistin’e biz artık yeni haklar getiriyoruz.’ Bırakın bu yalanı, kimi aldatacaksınız ya. Hayatınız bunlarla geçmiş. Bir tarafta bakıyorsunuz, Trump yanına almış malum kimseyi, onlarında kipalılar, onlara hitap ediyorlar ve oradan da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz yerkürenin kaderini değiştiremezsiniz. Filistin’in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz ve Filistin de Kudüs de daima söylüyorum, yeniden söyleyeceğim, Kudüs bizim al çizgimizdir.”

Bugünkü MGK içtimasına ait basın açıklamasında bilhassa bu hususa değindiklerini vurgulayan Erdoğan, yarınki konuşmasında bu bahis üzerinde hassasiyetle duracağını bildirdi. Erdoğan, “Ama bizim Türk milleti olarak Filistin’e bakışımız cennetmekan Sultan Abdülhamit Han neyse bizim de bugün bakışımız odur. Kudüs satılık değildir. Hasebiyle da kimse bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın deme edepsizliğine de girmesinler. Ben yeniden inanıyorum ki yüzlerce, binlerce Filistinli kardeşim oradaki bu mücadeleyi kanları pahasına yeniden vermeye devam edeceklerdir. Bizler de buna hazırız.” diye konuştu.

Erdoğan, yerkürenin tüm güçlerinin cirit attığı taraflarda Türkiye en temel haklarını savunmak için varlık gösterdiğinde, adeta kıyamet kopartıldığına dikkati çekerek, “İstiklalimize ve istikbalimize kasteden darbecileri bağırlarına basanlar verdiğimiz şehitleri ve gazileri yok sayıyor.” dedi.

Almanya’nın caddelerinde, sokaklarında PKK’lı teröristlerin, FETÖ’nün, DEAŞ’ın cirit attığına dikkati çeken Erdoğan, “Lafı geldiğinde de ‘DEAŞ’lılar sizde.’ diyorlar. Utanın, utanın. Biz DEAŞ’lıları El-Bab’da anında derdest ettik. El-Bağdadi’yi yakaladıklarında hava attılar. Biz, el-Bağdadi’nin en yakınlarını şu anda toparladık ve bizim cezaevlerinde. Biz bu kadar hassasız bu mevzularda.” diye konuştu.

Türkiye’nin terörle savaştaki hassasiyetinin motamot devam ettiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları belirtti:

“Peki biz bu durum önünde ne yapacağız? Cumhurbaşkanı sıfatıyla şahsım başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızla her fırsatta muhataplarımıza gerçekleri anlatıyoruz. Memleketler arası camiada çekinmeden anlatıyoruz lakin siyasetçiler ve medya ile onlar üzerinden geniş topluluk kısımlarına bu gerçekleri gösterme hususunda önemli külfetimiz var. Bunun için daima birlikte bir muhabere seferberliği başlatmalıyız. Resmi beyanların ve kanalların kamuoyu oluşturmada tesiri, sivil inisiyatiflere nazaran daha hudutlu kalıyor. Bu bakımdan medya mensuplarımız başta olmak üzere sivil teşebbüslerden daha güçlü destek bekliyoruz. Her birimiz kendi kontaklarımızı, tesir ortamımızı, imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak Türkiye’nin ve Türk Milletinin her ortamdaki duruşunu gerçek bir halde yerküre kamuoyunun gündemine taşımalıyız.”

Erdoğan, yurt dışında gazetecilerin gazetecilere, iş kişilerinin iş beşerlerine, bilim kişilerinin bilim kişilerine, talebelerin talebelere, vatandaşın vatandaşa hakikatleri anlattığında, Türkiye ile ilgili olumsuz havanın kısa müddette dağılacağına inandığını söyledi.

“HERKES KENDİ İŞİNİ AKILLICA YAPMALI”

Medya için “yasama, yürütme ve yargının akabinde dördündü güç” tanımlaması yapıldığını hatırlatan Erdoğan, medyanın işlevi itibariyle topluluğun hakkını, hukukunu, çıkarını müdafaa üzere bir kamu vazifesi yürüttüğünü lisana getirdi.

Erdoğan, sonlu bir meydanda lakin çok hayati vazifeler ifa eden lokal medyanın ise sistemin adeta kılcal damarları olduğunu belirterek, lokal medya mensuplarının ulusal medyayı da beslediğini söyledi.

Türkiye’de evvelden beri hem mahallî hem ulusal seviyede, siyaset ve bürokrasi kurumları ile medya arasındaki münasebetlerde daima dert yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, şunları tabir etti:

“Siyasetçinin medyayı denetim altında tutmak istemesi de medyanın siyasetçiyi yönetmeye kalkması da yanlıştır. Herkes kendi işini yaptığı, bunu da kurallar dahilinde ve şeffaf bir biçimde yürüttüğü hengam her şey çok daha sağlıklı yürüyecektir. Medya mensuplarının direkt ve dolaylı ticari çıkar hırsı, ideolojik saplantısı, ferdi hesabı kamu hizmetinin önüne geçtiğinde halkın gözündeki pahası de azalmaya başlar. Birebir formda siyasetçi ve bürokrat da kamu vazifesini ferdi çıkarlarına alet etmeye başladığında, milletin gözünde süratle irtifa kaybeder. Herkes kendi işini en akıllıca formda yaptığında, bu işten taraflarla birlikte milletimiz de çıkarlı çıkacaktır.”

“BU SÜREÇTE ‘BEN’ DİYEN KAYBEDER”

Birtakım toplulukların sistemle, kimilerinin ise vicdanla ayakta durduğuna işaret eden Erdoğan, “Biz, hem sistemimizi en güzel biçimde kurmak hem de vicdanlarımızı sürekli tetikte tutmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bize ne bu coğrafyada ne bu yerkürede kimse hayat hakkı tanımaz. Türkiye ve Türk milleti olarak bize yağmurlu havada bir bardak su vermeyecek sırtlanlarla dolu bir iklimde hem amaçlarımıza ulaşmanın hem de tüm dost ve kardeşlerimize destek vermenin uğraşını sürdüreceğiz.” dedi.

“Bunun için daima bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, daima birlikte Türkiye olacağız” sözünü kullanan Erdoğan, laflarını şöyle sürdürdü:

“Bilhassa yaşadığımız bu süreçte ‘ben’ diyen herkes kaybeder. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği, her sahada ve her devir ‘biz’ dememize, bu halde hareket etmemize bağlıdır. Bizden evvelki kuşak, yeni kurulan bir memleketin tüm yükünü omuzlamıştı. Biz, kuruluştan yükselişe geçen devrin sancılarıyla kıvrandık. İnşallah evlatlarımıza her bakımdan güçlü bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz herkesten Allah razı olsun diyoruz.”

Anadolu Yayıncılar Derneğini kendi meydanında yürüttüğü çalışmalarla bu sürece daha çokça destek vermeye davet eden Erdoğan, derneğin mükafata layık gördüğü tüm medya mensuplarını tebrik etti.