Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 850 bin esnafa vergi müjdesi

0 11

[ad_1]

Iktisat Reformları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktisat reformlarına ilişkin, şunları söylemiş oldu:

“Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep beraber hayata geçireceğiz.”

“Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi olmak için hedeflerimize kesinlikle ulaşacağız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyleki devam etti:

“İthal girdi kullanımını azaltmış, katma kıymetli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve ulusal bir iktisat hedefliyoruz.

Kuvvetli yönetimimizle 2009 küresel krizi şeklinde 2013 sonrasındaki pek oldukca siyasal, toplumsal, ekonomik, tüm bu sarsıntıları başarıyla göğüslemeyi ve ülkemizi 2023 hedeflerinin rotasında tutmayı başardık.

Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz emek vererek hedeflerimize kesinlikle ulaşacağız.”

“Yeni ve sivil bir anayasayla beraber gereksinim duyulan bazı adımları atacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyleki sürdürdü:

“Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından kabul edilen siyasal istikrarı kurumsallaştırdık. “Türkiye, bölgesel ve küresel nice krize karşın enerjisini koruyor.

Aşı ve ilaç, adil bir halde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de rahatlık bulamayacağı, büyük ekonomilerin istikrar kazanamayacağı ortadadır.

Yeni yönetim sistemimizin gerektiğinde geliştirilmek suretiyle asırlar süresince vatanımızda istikrar ve itimat ikliminin teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni ve sivil bir anayasayla beraber bu yönde gereksinim duyulan bazı adımları atacağız.”

Koronavirüs salgını
Erdoğan, “Dünyanın tamamıyla beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını hem 18 yılda vatanımızda kurduğumuz kuvvetli altyapının hem de yeni yönetim sistemimizin adeta bir sınamasına dönüşmüştür. Hamdolsun sağlıktan üretime güvenlikten toplumsal dayanışmaya kadar her alanda bu sınamayı başarıyla verdik.” dedi.

Salgınla savaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye’nin her türlü değişik senaryoya hazırlıklı bulunduğunu ve süratli hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. Salgına karşın 2020 senesinde yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri içinde ekonomisini gerçek olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin’in peşinden ikinci sırada yer aldık.

Salgınla mücadeleyi kazanmakta kesin olduğumuz 2021’i orta vadede nitelikli gelişme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz.”

“Reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor”
Erdoğan, “Düzeltim programımızla kuvvetli yönlerimizi perçinlerken mesele gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler getiriyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye salgın sonrası bilhassa bu devrin ekonomik yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir kuvvetli ve kaliteli büyümeyi kesinlikle fakat kesinlikle elde edecektir.” şeklinde konuştu.

Iktisat Düzeltim Paketi
Erdoğan, reformları şöyleki deklare etti:

• Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.

• İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir takım yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi koşul.

• Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu tutumsal teşebbüsleri şeklinde hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz.

”GÜÇLÜ BİR KAMU MALİYESİ OLUŞTURACAĞIZ”
• İlk düzeltim alanımız, risklere karşı daha kuvvetli bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır.

• Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa nezarete ve denetimini düzeltim kapsamımıza aldık.

• Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 mühim siyaset değişikliğine gidiyoruz.

• Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

• İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tutum anlayışını yaygınlaştıracak mühim düzenlemeleri hayata geçiriyoruz

• Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir yönetim tarafınca yürütülmesini sağlıyoruz.

• Kamu idaresinin bir tüm olduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra mahalli yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz.

• Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsel borçların toplam borç stoku içindeki payını düşürüyoruz.

• Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsel senetleri kullanacağız.

• Düzeltim paketimizde dar gelirli ufak esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer ediniyor.

• Gömü nakit yönetimini de daha kuvvetli hale getiriyoruz. Bunun için Gömü’nin kullanımı haricinde kalan kurumların hesabını, Tek Gömü Kurumlar Hesabı Sisteminde biriktirerek, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz.

• Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz.

850 BİN ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ
• Vergi Usul Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.

• Rahat usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci şeklinde ortalama 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

• Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi yitik ve kaçağını azaltıyoruz.


• 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

• Internasyonal yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da düzeltim kapsamına aldık.

KAMU ALIM İHALELERİNE DİJİTAL SİSTEM GELİYOR
• Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz.

• Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz.

• Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi seyretme sistemi kuruyoruz.

• Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla savaşım olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.

• Erken uyarı sistemi üstünden bilhassa üretim, toptan ve perakende aşamasında besin zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirmiş olduğu anlık veri akışı yardımıyla karar alma hızımız artacaktır.

• Tarımsal üretimde öngörülebilirliği çoğaltmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli ziraat mekanizmaları geliştiriyoruz.

• Senelik cirosu 500 milyar lira olan besin sektöründe yaşanmış olan israfı bir tek yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tutum elde etmiş olacağız.

• İşlenmemiş besin fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili emekleri da hızla tamamlıyoruz

• Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, lüzumlu politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi’ni tesis ediyoruz.

• Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona gore yapılacaktır.”

• Finansal istikrarın sağlanması ve finans sektörünün geliştirilmesi de öncelikli mevzularımız arasındadır. Sektörün haiz olduğu gücü koruyup, bağışıklığını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz.

• Mecburi kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının kurulması amacıyla mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda etkinlik gösterebilmeleri için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını sınırsız hale getiriyoruz.

• Salgının gecikmeli yansıyabilecek negatif etkilerini şimdiden bertaraf etmek ve bankacılık sektörünün etken standardını daha da iyileştirmek suretiyle bazı tedbirler alıyoruz.

• Katılım finans sektörünün gelişimini hızlandıracak yeknesak bir kanuni düzenleme hazırlıyoruz. Bu düzenlemeyle katılım finans sektörü tek çatı altında toplanırken, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da hayata geçiyor.

• Internasyonal standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz.

• Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir takım adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini tekrardan yapılandırıyoruz.

• Bireysel emeklilik sistemini oldukca daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki evlatlarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

• Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

• Gerçek sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Güvence Fonu kuruyoruz.

• Finansal sektörün sigortacılık ayağını da dikkatsizlik etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

• Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceğiz. İlk olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup asla ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise sanayide yeşil dönüşümü desteklemektir.

• Sandık, vakıf ve dernek şeklinde kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına olanak veriyoruz.

• Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz.

• Yenilikçi ve kuvvetli bir sıhhat endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sıhhat Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

• Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

• Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz. Bilhassa Kredi Güvence Fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini elde eden ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi destekleri veriyoruz.

• Doğalgaz piyasasını tekrardan yapılandırarak, bu alanı rekabetçi bir temelde geliştiriyoruz.

• Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapıyı tamamlıyoruz.

• Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaları etkin şekilde uygulamayı sürdüreceğiz. Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz.

• Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla evlatlarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz.”

• Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz.

• Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave şahıs için Kredi Güvence Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

• Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları haricinde, en fazla bir kurumun yönetim yada denetim kurullarında vazife alabileceklerdir.

• Üretken yatırımların artmasını sağlamak için hususi sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz.

• Ekonomideki tüm gelişimleri yakından seyretmek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz. Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Iktisat Koordinasyon Kuruludur.

• Devlet desteklerinde kamu kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini çoğaltmak için tüm destek uygulamalarının ilke ve esaslarını belirleyen, tesir değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat oluşturuyoruz.

• Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

• Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişimler yapıyoruz.

• “İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamaları da hızla hayata geçiriyoruz. Perakende ticarette haksız tecim uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz.

• Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir şekilde önlenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Nezaret ve Denetim Kurumu kuruyoruz.

• Ekonomik düzeltim paketimiz, Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içeriyor.

• Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz düzeltim takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz.

• Takvimlendirdiğimiz tüm reformları, belirlediğimiz sürelerde tamamlayacağız.

• Paylaştığımız iktisat reformları ve geçen hafta açıkladığımız İnsan Hakları Fiil Planı şeklinde belgeler, hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak atılımlardır.

• Bu reformlar, bizim için ne ilktir, ne de son olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değişen şartlarına, milletimizin beklenti ve taleplerine gore ne gerekiyorsa yapmayı, hangi adımlara gerekseme var ise atmayı sürdüreceğiz.

• Normal olarak, düzeltim belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktır. Biz, yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız.

GIDA FİYATLARI İÇİN ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİYOR
• Besin Komitesinin siyaset önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz.

• Besin tarafında yitik ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Bütçe neticelerini, siyaset gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsel senetleri kullanacağız. Tek haneli enflasyon hedefliyoruz. Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona gore yapılacaktır.

Gömü nakit yönetimini de daha kuvvetli hale getiriyoruz. Bunun için Gömü’nin kullanımı haricinde kalan kurumların hesabını, Tek Gömü Kurumlar Hesabı Sisteminde biriktirerek, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz.

HAL YASASI ÇALIŞMASI

Vergi Usul Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi yitik ve kaçağını azaltıyoruz. Hal yasası çalışmalarını tamamlayacağız. Besin Komitesinin siyaset önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Besin tarafında yitik ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz. Erken uyarı sistemi üstünden bilhassa üretim, toptan ve perakende aşamasında besin zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirmiş olduğu anlık veri akışı yardımıyla karar alma hızımız artacaktır. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği çoğaltmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli ziraat mekanizmaları geliştiriyoruz. İşlenmemiş besin fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili emekleri da hızla tamamlıyoruz

Internasyonal yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da düzeltim kapsamına aldık. Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz. Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz. Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi seyretme sistemi kuruyoruz.

DİJİTAL PARA İÇİN ADIM ATILACAK
Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Internasyonal standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz.

Gerçek sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Güvence Fonu kuruyoruz. Finansal sektörün sigortacılık ayağını da dikkatsizlik etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir takım adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini tekrardan yapılandırıyoruz.

18 YAŞ ALTI BES’E DAHİL OLABİLECEK
Bireysel emeklilik sistemini oldukca daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki evlatlarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Sandık, vakıf ve dernek şeklinde kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına olanak veriyoruz.

CARİ AÇIKLA MÜCADELEDE 3 TEMEL POLİTİKA
Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceğiz. İlk olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup asla ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise sanayide yeşil dönüşümü desteklemektir.

SAĞLIK ENDÜSTRİSİ BAŞKANLIĞI KURULUYOR
Yenilikçi ve kuvvetli bir sıhhat endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sıhhat Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

Doğalgaz piyasasını tekrardan yapılandırarak, bu alanı rekabetçi bir temelde geliştiriyoruz.

Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz. Bilhassa Kredi Güvence Fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini elde eden ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi destekleri veriyoruz. Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapıyı tamamlıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaları etkin şekilde uygulamayı sürdüreceğiz. Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz.

İhraç ürünlerimizin daha süratli ve daha düşük maliyetle pazarlara erişimi için yurt haricinde lojistik merkezleri kuruyoruz. Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla evlatlarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz.

İLAVE İSTİHDAMA FİNANSMAN DESTEĞİ MODELİ

Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave şahıs için Kredi Güvence Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları haricinde, en fazla bir kurumun yönetim yada denetim kurullarında vazife alabileceklerdir. Üretken yatırımların artmasını sağlamak için hususi sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU
Ekonomideki tüm gelişimleri yakından seyretmek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz. Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Iktisat Koordinasyon Kurulu’dur.

Devlet desteklerinde kamu kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini çoğaltmak için tüm destek uygulamalarının ilke ve esaslarını belirleyen, tesir değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat oluşturuyoruz.

DİJİTAL PAZAR YERİ

Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

3 ayda bir düzeltim takip programı uygulanacak. Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişimler yapıyoruz.

Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir şekilde önlenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Nezaret ve Denetim Kurumu kuruyoruz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku