Cumhurbaşkanının 100 günü: Yap boza devam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı ‘100 günlük eylem planı”nın cumhurbaşkanlığı maddeleri ‘merkez ofis bürokrasisi ve işleyişi’ne denk düşüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı 400 maddelik “100 Günlük İcraat Programı” cumhurbaşkanlığının 11 maddeden oluşan “performans göstergeleri”yle başlıyor. Bakanlıklar ve kurumlara göre nicel hedeflerden ziyade “yeniden yapılanma”nın tamamlanmasına ilişkin hedeflerden oluşuyor. İlga edilen kanunlarla ilgili düzenlemelerin tamamlanması, yenu kurulan başkanlık, ofis ve politika kurullarının işler hale getirilmesi, bakanlık ve kurumların kadrolarının tamamlanması gibi “bürokratik yapı”nın çalıştırılmasına dayalı hedefler öncelikli olarak sıralanıyor. Aynı zamanda Orta Vadeli Plan, 5 Yıllık Kalkınma Planı yerine geçirilen Stratejik Plan gibi temel politika dokümanlarının sorumlusunun da Cumhurbaşkanlığı olduğu ifade ediliyor.

YENİYLE ESKİNİN ‘UYUMU’ 100 GÜNDE BİTER Mİ?

Kanun uyumları, teşkilat yapısı, kadrolar, yeni yapılara atamalarda referansta bulunulan ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri akla ister istemez her bir yenisinde bir öncekinde yapılan yanlışları düzeltme, unutulanları tamamlamaya çalışma çabasını getiriyor ve söz konusu “yap boz”un 100 günde bitirilmesine yönelik hedef çok iddialı görünüyor.

81 İLDE ‘İCRAAT TAKİBİ’

Cumhurbaşkanlığı eylem planı maddelerinde en dikkat çekici başlık ise “Hükümet icraatlarının, stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı takip ve izlemesinin yapılması için sistem kurulması” hedefi. Daha önce tematik bazda 5 Yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda “Yıllık Programlar”la yapılan işlemin coğrafi baza taşındığı, basit bir “iş takipçiliği”ne dönüştüğü görülüyor.

Eylem planında yer alan Cumhurbaşkanlığı maddeleri şöyle:

1. İlga edilen Kanunların Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesinin tamamlanması

2. Yeni Kurulan Başkanlıkların, Ofislerin ve Politika Kurullarının işler hale getirilmesi

3. Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısının faaliyete geçirilmesi

4. Bakanlık ve Kurumların kadro ihdas ve dağılımlarının tamamlanması (2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)

5. Daire Başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamalarının tamamlanması (3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1 ve 2 nolu cetvelleri)

6. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara ilişkin atamaların yapılması

7. Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren “Orta Vadeli Program (OVP)”ın tamamlanarak ilan edilmesi

8. Bakanlıklar ve Kurumların 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

9. Geçiş sürecine ilişkin kritik ikincil düzenlemelerin çıkartılması

10. E-Devlet çalışmalarının yeni sisteme göre başlatılması için tüm kurumların yapısal dönüşümünü tamamlaması

11. Hükümet icraatlarının, stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı takip ve izlemesinin yapılması için sistem kurulması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Boyacı Ustası