Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Emekliye bir haber daha: Yeni Kanun Hükmünde Kararnameler Yürürlüğe Girdi

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
 Emekliye bir haber daha: Yeni Kanun Hükmünde Kararnameler Yürürlüğe Girdi
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Emekli Sandığı Kanunu ve Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişikliğe gidilmesine yönelik yeni çalışmalar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklamaya göre, bu torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 seneden fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 liradan aşağı olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yorum Yap