Gündem

Emniyetçi Atayün’den ‘Kırmızı Kitap’ın İptali İçin Dava


Gündem

Emniyet eski Müdürü Anadolu Atayün, kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin iptali için Danıştay’a dava açtı.Polis eski Başmüfettişi Anadolu Atayün, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin (MGSB) iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açtı. Konya ve Mersin’de haklarında yolsuzluk operasyonları yaptığı iş adamlarının şikayeti üzerine 17-25 Aralık süreci sonrasında tutuklanan Atayün’ün avukatı Süleyman Küçüksucu tarafından Danıştay’a sunulan dilekçede, MGSB ile mahkemelerin bağımsızlığının zedelendiğine, hâkimlik ve savcılık teminatının yok sayıldığına dikkat çekildi.

SORUŞTURMALARA DAYANAK

Dilekçede, MGSB’nin İstanbul’daki Kaynak Holding için hazırlanan arama kararına dayanak yapıldığı hatırlatıldı ve bu nedenle belgenin görüş bildirici bir işlem olmaktan çok yükümlülük oluşturan ve hukuksal durumda değişiklik meydana getiren bağlayıcı işlem olduğunun altı çizildi. Dilekçede Atayün’ün söz konusu belgeye dayanılarak iki ayrı ceza yargılamasının ve birden fazla cezai nitelikte savcılık soruşturmasının sanığı yapıldığı da belirtildi. MGSB’nin onaylandığı tarihten itibaren başlatılan birçok ceza ve disiplin soruşturmalarına dayanak yapıldığına dikkat çekilen dilekçede şöyle denildi:

MGSB ANAYASA’YA AYKIRI 

“Sulh ceza hâkimlikleri hükümler tesis ederek kararlar vermiş, kovuşturmalar başlatılmış, tutuklama ve adli kontrol kararları verilmiş, verilen tutuklama ve adli kontrol kararlarının devamları yönünde kararlar tesis edilmiştir.” MGSB’nin Anayasa’nın bütününe ve özellikle de 2, 6, 118 ve 112. maddelerine aykırı olduğuna dikkat çekilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Anayasa’nın ‘Egemenlik’ başlıklı 6. maddesinde ‘Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz’ denilmektedir. Yine Anayasa’nın ne Bakanlar Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 112. maddesinde ve ne de MGK’nın görevlerini düzenleyen 118. maddesinde MGSB gibi bir belgeyi hazırlayıp yürürlüğe konulmasına yetki veren bir hüküm bulunmamaktadır.”

GİZLİ ANAYASA

Dilekçede Anayasa’nın, MGK’nın görevlerini belirleyen 118. maddesinde anlatılan tavsiye kararlarının gerek anayasa hukukçuları gerek kamuoyu tarafından ‘gizli anayasa’ olarak değerlendirilen bu tür bir belgeyi hazırlamaya yetki verdiği şeklinde yorumlanamayacağı vurgulanarak şöyle denildi:

“Aksi takdirde MGK’ya, Anayasa’ya aykırı olarak ve demokrasilerde rastlanmayacak şekilde başta, TBMM, hükümet ve yargı olmak üzere temel devlet kurumlarının üstünde bir konum tanınmış olur.”

MGSB’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Cezaların Yasallığı” başlıklı 7/1.maddesinde, bir kanuna dayanmadan ceza verilmeyeceği hükmüne de aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, düzenlemenin BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 11.maddesinde de yer aldığı vurgulandı.

İHD VE TİHV DE İPTAL DAVASI AÇMIŞTI

MGSB’nin iptali için 2006 yılında İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) da Danıştay’a dava açmıştı. Anadolu Atayün’ün avukatları, bu kurumların Bakanlar Kurulu kararından doğrudan etkilenmedikleri için ret kararı verildiği hatırlatmasında da bulunarak hakkında açılan davalara bakıldığında müvekkillerinin MGSB’nin doğrudan mağduru olduğunun görüleceğini kaydetti.