Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Emniyet’e Siyasi Baskının Sonucu: 107 Bin Soruşturma, 487 İhraç

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
 Emniyet’e Siyasi Baskının Sonucu: 107 Bin Soruşturma, 487 İhraç
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

17 Aralık sonrası emniyette yaşanan cadı avı, res’en emekli edilen emniyet müdürlerinin kurduğu Küresel Mağdur Polis Emeklileri Derneği tarafından rakamlarla ortaya konuldu. Dernek, Emniyet’te güvenlik zafiyetine de yol açan tasfiyenin sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre, 2014-2015 yıllarında polis ve Mülkiye Başmüfettişlerince yapılan denetimler sonucunda polislerin aleyhine toplam 107 bin idari soruşturma açıldı. Zaman aşımlarından dolayı ceza verilmeyen dosyalar ile açılan adli davaların bu rakama dâhil olmadığı belirtildi. Görev yapan her üç polisten birine adli ve idari soruşturma açıldığı, bu baskılar sonucunda polisin asli görevinden uzaklaştığı ve vatandaşın polise olan güveninin azaldığı kaydedildi.

Bir polise 95 soruşturma

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Raporda yer alan bilgilere göre, soruşturmaların büyük bir bölümü, istihbarat, kaçakçılık, organize suçlar, mali suçlar, terör ve asayiş gibi adli birimlerde çalışanlar hakkında başlatıldı. Yapılan soruşturmalar sonucunda 487 polis meslekten ihraç edilirken, istihbarat biriminde çalışan sadece bir şube müdürüne 95 farklı olaydan dolayı adli ve idari soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Raporun devamındaki tespitler ise şöyle; “Emniyet teşkilatında atamalar hız kazanmış, branş yönetmeliğinin hükmü kaldırılarak her personelin istenilen yere atanabilmesinin yolu açılmıştır. İdare aleyhine dava açan personel psikolojik baskı, mobbing ve ayrımcılık fiillerine maruz kalmış, personelde her an bir yere atanma korkusu ve güvensizlik oluşturulmuştur.”

2.207 kişi zorla emekli edildi

“2 bin 47 emniyet müdürü ve 160 emniyet amiri olmak üzere toplam 2 bin 207 kişi ortalama 48 yaşında zorunlu emekli edilmiştir. Emniyet Teşkilatının bir veya birden fazla yabancı dil bilen, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve AGİT gibi uluslararası misyonlarda görev yapmış, akademik kariyeri de olan personelin polislik mesleğiyle ilişiği kesilmiştir.”

Teşkilatın hafızası sıfırlandı

“İstihbarat, terör, organize suçlar, uyuşturucu ile mücadele, asayiş, özel harekât gibi operasyonel alanda tecrübeli personel ğmniyet teşkilatından uzaklaştırılmış ve güvenlik zafiyeti oluşmuş, kurumsal hafıza sıfırlanmıştır. Bu dönem içerisinde faili meçhul cinayetler artmış, Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırıları ve toplu polis şehit edilme olayları bu dönemde yaşanmıştır.”

1.700 kişi mülakatla elendi

“2015 yılında Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Polis Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören, mesleki eğitimlerini tamamlayıp başarı ile okullarını bitiren polis adaylarından bin 700’ü yapılan mülakat sınavı sonucunda elenmiş ve mevzuat gereği sınav komisyonuna itiraz edilemeyeceği hükmü getirilerek hak arama hürriyeti ellerinden alınmıştır. Polis Koleji’nin kapatılmasıyla 582, Polis Akademisi’nin kapatılmasıyla bin 597 öğrencinin okulla ilişikleri kesilmiştir.”

Emniyet politize oldu

“Polisin, merkeziyetçi bir yönetim yapısı ve bu yapıda İçişleri Bakanı’nın yalnız polis politikalarının tespitinde değil, personel genel atamaları ve terfiler gibi örgütsel işleyiş üzerinde de tek karar mercii olması polis teşkilatını politik müdahalelere maruz bırakmıştır. Polislerin ülke genelinde idare aleyhine açtığı adli ve idari davalar incelendiğinde; polise yapılan bu hukuka aykırı fiillerin, Türkiye’nin 81 il ve ilçelerine kadar benzer şekilde koordine edilmesi, bu uygulamanın organize, sistematik ve planlı olarak gerçekleştirildiğini göstermektedir.”

Yeni Hayat

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yorum Yap