Ekonomi

Fatih Eryılmaz Kıbrıs’ta Neden İhracat Yapılmalıdır?


Ekonomi

İhracat neden yapılmalıdır?,ihracatın riskleri,ihracat süreçleri,ihracatta yapılan yanlışlarİş insanı Fatih Eryılmaz Kıbrıs’ta firmalar açısından ekonomik büyüme ve istihdam alanları başta olmak üzere pek çok konuda avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle de önemli bir yere sahip olmaktadır Kıbrıs’ta ihracat. İhracatın sağladığı faydalara ve neden yapılması gerektiğine bakmak gerekirse;

–          Satış ve karlılık oranını artırmak

–          Dünya pazarında yer edinme

–          İç pazara duyulan bağımlılık oranının azaltılması

–          Pazarda görülen dalgalanmaların dengede tutulması

–          Üretim kapasitesindeki fazlayı satmak

–          Firmanın rekabet gücünü artırmak

–          Firma içerisinde istihdam olanağı sağlamak

–          Ülke dış ticaret açığının azaltılması

–          İhracatla alakalı  uzmanlara ulaşım sağlamak, gibi noktalar yer almaktadır.

İhracat sağladığı faydaları firmalara doğrudan yollu olarak sağlamaktadır. Bunlara bakmak gerekirse;

–          Firmanın pazar payında genişleme

–          İç piyasada tam kapasite kullanılmıyorsa, üretimi artırma

–          Firmanın iç pazara olan bağımlılığını azaltma

–          Firmanın iç pazardaki rekabet durumunu hafifletme, gibi faktörleri içerisine almaktadır.

İhracat Yapmanın Riskleri

İhracat faaliyetlerinde bulunmak firmalara çeşitli faydalar ve avantajlar sağlasa da çeşitli risk faktörlerini de içerisine almaktadır. Dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri ise dış ticarette karşılaşılan riskler iç pazarda karşılaşılan risklerle benzerlik göstermektedir.

–          Ürün satışları tahmin edilen ve beklenen düzeyde olmaması

–          Ürünle alakalı rekabet ortamının beklenen düzeyden daha fazla düzeyde olması

–          Müşterilerin ödeme yapmaktan kaçınması ve ödememesi gibi faktörler yer almaktadır.

Bunun yanı sıra sadece ihracatta özgü olan çeşitli riskler de mevcut olmaktadır. Bunlar;

–          Ürünün yabancı piyasada kabul görmemesi

–          Savaş, iç savaş ya da yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef pazardaki istikrarsızlaşma gibi durumlar

–          Ödeme veya sözleşme ile alakalı çıkacak sorunların yargıya taşınma sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşılması

–          Döviz kurlarındaki dalgalanmaların karlılığı azaltması gibi durumlarla karşılaşılması

–          Hedeflenen ülkedeki ihracat gelirlerinin geri çıkışları kısıtlı ya da yasak olabilmesi gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Tipik İhracat Süreçlerinde Neler Yer Almaktadır?

İhracat süreci birbirinden farklı aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamaları; fizibilite analizi, pazara giriş planlamasının yapılması ve uygulama olarak 3 başlıkta toplanabilmektedir.

–          Firmanın bulunduğu iç piyasada kendisine ait performans analizi

–          Firmanın mevcut kapasite durumu

–          Hedef piyasa seçimi

–          İhracat yapılacak hedef piyasanın sosyal, siyasi, iktisadi ve demografik unsurlarını incelemek

–          Dış ticaret konusunda uzman desteğinin alınması

–          Sektörle alakalı pazar araştırması yapılması

–          Araştırılan pazarların değerlendirmesinin yapılması

–          Girilecek olan pazara giriş stratejisinin belirlenmesi

–          Hedef alınan pazarla alakalı ihtiyaç duyulan lisans, standart ve sertifikasyonların sağlanması

–          Patent, ticari markalar ve telif hakları gibi noktalarda gereken belgelerin toplanması

–          Vergi, harç, kota, tarife dışı engeller gibi noktaların belirlenmesi

–          Fiyat listesi oluşturulması

–          Finansman bulunması

–          Dağıtım yöntemlerinin belirlenmesi

–          Pazarlama konusundaki planların uygulanması

–          Pazarlama planlarının uygulanması

–          Temsilcilik, satış yöntemi gibi unsurların belirlenmesi

–          Satış sözleşmesinin müzakeresinin yapılması

–          Üretimin yapılması

–          Sigorta yaptırılması

–          Gerekli belgelerin tamamlanması

–          Ürünün ambalajlarının yapılması ve etiketlenmesi

–          Ürünün yüklenmesi

İhracatta Yapılan Yanlışlar

İhracat yapan firmaların başarılı bir ihracat hedefi olsa da kimi zaman kurumlar çeşitli hatalar yapabilmektedir. Bu yanlışlar firmadan firmaya değişkenlik gösterse de bunlar belirli başlıklarda toplanabilmektedir.

–          Dış ticarette ihtiyaç duyulan pazarlama stratejisinin geliştirilmesinden ve pazarlama planının yapılmasından önce ihtiyaç duyulan yardımların alınmaması ya da gereken bilgilerin toplanmaması

–          İhracat sürecinde karşılaşılacak olan zorluklarla baş etme gelme ve mali sorumlulukların gelme noktalarında üst yönetimde kararlı bir tutum sergileyememesi

–          Hedef pazarda tercih edilecek olan temsilci veya dağıtımcı noktasında gereken özenin gösterilmemesi

–          Belirli bölgeleri odak belirlemekten ziyade tüm dünyada yoğunlaşması

–          Firmanın bulunduğu iç pazarda satışların arttığı dönemlerde ihracat bölgelerini ihmal etmesi

–          Satılacak olan ürünün ya da belirlenen bir pazarlama tekniğinin bütün pazarlarda başarılı olacağı inancı

–          İhracatın yapılacağı ülkelerdeki kural ve sosyal beklentiler doğrultusunda ürünün geliştirilmesinden kaçınılması

–          Servis, satış, garanti gibi noktaların yabancı dillerde hazırlanmaması

–          Firmanın kendi ihracat birimini kuramadığı dönemlerde ihracat firmalarının yardımını almaktan kaçınması

–          Firmanın ürünlerin satışı sonrasında ihtiyaç duyulan gerekli desteklerin sağlanmaması gerektiğini açıkladı.