Yerel Yönetimler

HASSAS


Yerel Yönetimler

Merhabalar. Artık ‘bağımsız gazete’ üzerinden ben de fikirlerimi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Hızlı bir başlangıç yapacağız birlikte.

Biraz günlük hayatın rutininde göz ardı ettiğimiz bir gerçek hakkında konuşalım istiyorum: “Nefes almak”. Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan ölünceye kadar yanımızda bulunan yegâne dostumuz.

Peki, hayatımızın her anında aldığımız nefese, nefesin kalitesine ne kadar dikkat ediyoruz? Bir kısmımız çok dikkatli bu konuda, bir kısmımızın da hiç umurunda değil. Akciğerlerimize aldığımız havanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekeyim, sizleri ikna edeyim istiyorum biraz da.. Çünkü yaşam standardımızı başından sonuna etkileyen bir husus.

Kaliteli nefes alamıyoruz dostlar, öyle ki boş vakitlerimizde ‘biraz hava alalım’, ‘Uludağ’a çıkalım hava almış oluruz’ gibi cümleler kuruyoruz. Vücudumuz bunun farkında da biz neden fark edemiyoruz, fark etmek mi istemiyoruz. Soluduğumuz hava kirli, her nefesimizde zehir soluyoruz. Bu hava kirliliğinin sebeplerini düşünürsek ormanları tahrip etmemizden başlar, sanayi kuruluşlarının atık gaz filtresi kullanmamasına değinir, yanlış politikalarla süsleriz. Kademe kademe havamız kirletilirken de bizler buna karşı çıkmıyoruz maalesef. Hâlbuki temiz hava almak bir bölgede yaşayan herkesin en temel hakkıdır, bu hakkımızı da kurumların görevini yapmasıyla sağlayabiliriz.

Havamız kirli dedik, havada bulunan bu kirleticiler karbonmonoksit, azotdioksit, azot oksitler, kükürtdioksit, partikül madde gibi birçok zehirli kimyasal maddeler. Bu maddelerin havadaki bulunma oranlarına göre müdahale planları yapılmış fakat ne kadarı uygulanacak sizce? Bu soruyu ülkemizde ve Avrupa birliği ülkelerinde belirlenen standartları karşılaştırarak soruyorum sizlere. Ülkemiz bu konuda her zaman daha imtiyazlı olmuş, her alanda olduğu gibi(!).

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm ülkede kurduğu hava gözlem istasyonları mevcut, aktif bir şekilde internetten de görüntüleyebilirsiniz[1].  Bu istasyonlardan Bursa için alınan verilere göre şu an Bursa’nın hava kalitesi indeksi sabah saatlerinde “orta” statüsünde olsa da öğleden sonra “HASSAS” statüsüne ilerliyor ne yazık ki. Ne demek bu “hassas” grup? Bursa genelinde aldığımız hava “yaşlılar, çocuklar ve solunum hastalıkları geçiren her birey” için tehlike oluşturacak konumda demek, aldığımız her nefes bizi hasta ediyor demek.

Bir de internette dolanırken önüme gelen bir yönetmelikten bahsedeyim sizlere. Şehir yaşamında hava kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması adına bir yönetmelik bu. Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığının ilgili yönetmeliğin[2] 7.maddesinin f bendinde açıklanan bir görevi: “Hava kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin korunması ve gürültünün azaltılması amacıyla ülke şartlarına ve çevreye uygun teknolojileri belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarının tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.” imiş. Peki, yönetmelik ve hükümlerle belirlenmiş çerçevede olan bir kurumun görevini bizler mi üstlenmeliyiz? Veya havamızı korumamız kanun ve yönetmeliklerle belirlenmişken bunun uygulamaya konmasını zorlaştıran bizler miyiz yine?

Her alanda birlikte olmak zorunda olduğumuz gibi “yaşanabilir bir çevre” için el ele vermeli, sesimizi yükseltmeliyiz. Nasıl ki havalar soğuyunca gribal enfeksiyonlara yakalanmamak için önlemlerimizi alıyorsak, kaliteli hava için de önlemlerimizi acilen almalı tepkilerimizi dile getirmeliyiz. Yönetmeliklerle görev tanımı yapılmış olan kurumlar güçlerini bizlerden alarak görevlerini uygulamıyorlar, bizlere her nefesimizde kansere yaklaştıran havayı solutuyorlar. Araştırmaz, öğrenmez, birlikte sesimizi yükseltmez ve bu soruna karşı beraber mücadele etmez isek bizleri daha da kötü havalar, daha da kötü hastalıklar bekliyor.

Anlattıklarımı daha somut temellere dayandırmak isteyerek size şu soruyu sorayım. “Her gün çamurlu su içmek ister misiniz?

Her bireyin bilinçlenmesi dileğimle, sağlıkla kalın.

Ahmet KELAT


[1] http://www.havaizleme.gov.tr

[2] Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik