Gündem

İstanbul Barosu: Hakimlerin Tasfiyesi Sivil Bir Darbe Girişimidir


Gündem

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, hükümetin Yargıtay ve Danıştay’ı tasfiye etmek için hazırladığı tasarıya tepki gösterdi.Son düzenlemelerle yargının yürütmeye bağlanmaya çalışıldığını belirten Kocasakal, siyasi iktidarın mevcut tasarı ile hukuk güvenliğine son darbeyi vurmaya hazırlandığını söyledi.

İstanbul Barosu’nda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Kocasakal, ”Hukuken mümkün olmamasına karşın yeni bir anayasa yapma, bu yolla devletin rejimini, ülkenin üniter yapısını, Cumhuriyet’in niteliklerini yok etme gayreti, TCK 309. maddede yer alan Anayasa’yı cebren ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu oluşturmaktadır. Buna destek olan herkes bu suça iştirak etmiştir.” dedi.

Ümit Kocasakal, yüksek yargı değişikliğinin hukuk güvenliğine aykırı olduğunun da altını çizdi: ”Anayasaya ve hukuk güvenliği ilkesine açıkça aykırı olan tasarı ile yargıda artık sadece siyasi iktidara ‘yakın’ olanlar ‘cirit’ atabilecektir. Aynı tasarıda yer alan kayyım tayini ile ilgili düzenleme ile de mülkiyet hakkı tehdit edilmekte, iktidara biat etmeyenler üzerinde yeni bir sopa yaratılmaktadır.”

TBB: ADALET İÇİN TASARIYI GERİ ÇEKİN

Türkiye Barolar Birliği (TBB) de yüksek yargıda değişiklik öngören kanun tasarısına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yargıtay ve Danıştay hakimleri kanunla azlediliyor. Tarafsız ve bağımsız, adil yargılama yapabilen, hesap vermeye açık bir yargı talep ediyoruz. 78 milyon vatandaşımızı kucaklaştırmanın tek yolu, adalet paydasında buluşturmaktır. TBMM’yi ve siyasi iktidarı, hukuka uygun davranmaya, sağduyulu olmaya ve görüşülmekte olan kanun tasarısını geri çekmeye davet ediyoruz.”

Yarına Bakış