Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Karabıyık: Yabancılar vergisiz alacak, vatandaşımız kenardan bakacak!

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
 Karabıyık: Yabancılar vergisiz alacak, vatandaşımız kenardan bakacak!
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Yabancılar KDV’siz Alacak; Kendi Vatandaşımız Kenardan Bakacak!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, TBMM Genel Kurulu’nda torba yasa görüşmelerinde, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yabancılara konut ve iş yeri satışlarında KDV istisnası getiren 7’nci maddesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuştu.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Öncelikle görüşülen torba yasanın genelini değerlendiren Lale Karabıyık, bu yasanın hızla hazırlandığını ve sorunları çözecek nitelikte olmadığını, her zamanki gibi yine sadece yaralara anlık kompresler uygulayarak geçici çözümler getirme mantığında olduğunu ifade etti. CHP’li Vekil ayrıca, bu torba yasa ile hükümetin yana yakıla finansman arayışı içinde olduğunun net bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Yabancılara KDV Muafiyeti Anayasa’daki Eşitlik Maddesine Aykırı!

Yabancılara  KDV’siz konut ve iş yeri satışları getiren 7’nci maddeyi değerlendiren Karabıyık, bu istisna ile inşaat sektörünün canlanmayacağı söyledi; ayrıca döviz ihtiyacının bu istisna ile karşılanması noktasında ise vazgeçilen KDV ile bu uygulamadan beklenen döviz girişini tahmin eden bir projeksiyonun dahi yapılmadığının eksikliğini vurguladı. Böyle önemli bir yasa maddesinin fayda/maliyet projeksiyonu yapılmadan getirilmiş olmasının çok büyük bir gaf olduğunun altını çizen Karabıyık, söz konusu maddenin aynı zamanda Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

CHP’li Vekil, “Yabancılar en lüks yerleri KDV’siz olarak satın alırken, bizim vatandaşımız bu yerlere kenardan bakacaktır.” dedi. Bu maddenin, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve vergi ödevi maddesi olan 73’üncü maddesine de aykırı olduğunu kaydeden Lale Karabıyık, “Herkes mali gücüne göre vergi mükellefi olarak vergi vermekle yükümlüdür. Buradaki mali gücü de kamu maliyesine göre harcamalardan ve gelirlerden anlayabiliriz. Harcamanın niteliğinde farklılık yok ise, “mukimlik” farklı vergi ödemenin nedeni asla olamaz. Yani yabancılar da Türkiye’de aldıkları emlaklardan KDV ödemek zorundadır. Böyle bir istisna dünyanın hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Bunu hatırlatmakta yarar görüyorum” şeklinde konuştu.

Bu İndirimden Yararlananlar Birkaç Müteahhidi Geçmez!

Bu madde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken, CHP’li komisyon üyeleri olarak bu konut ve iş yerlerinin yabancılar tarafından kaç yıl satılamayacağına dair bir kısıtlama olmayışını da Maliye Bakanı’nın dikkatine sunduklarını kaydeden Karabıyık, “Bu madde yabancı birine KDV istisnası ile satın aldırıp ondan dolaylı olarak satın alınmaya açık durumdaydı. Bu tehlikeyle ilgili uyarılarımızdan sonra Genel Kurul’a getirilen önerge ile “Bir yıl satılamaz” şeklinde düzeltildi. Bu konunun komisyon aşamasında düşünülmemesi ayrı bir gaftır” dedi.

KDV almadan yabancılara satışın müteahhitlerin mi, inşaat sektörünün mü yoksa yan sanayinin mi işine yarayacağını sorgulayan Lale Karabıyık, “Bu KDV istisnasından satışları artarak fayda görecek en fazla 5-6 müteahhit olacaktır. Son bir aylık gazeteleri incelerseniz, bu madde torba yasa ile Meclis’e gelmeden bu müteahhitler yapacakları satışlarla ilgili demeçler veriyor ve bu maddenin geleceğini bizden önce biliyordu” diye konuştu.

Lale Karabıyık, yabancılara KDV muafiyeti getiren maddenin Anayasa’nın 10’uncu ve 73’üncü maddelerine aykırı olduğunu tekrar ifade ederek sözlerini tamamladı.

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yorum Yap