MEB, yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detaylarını belirledi

0 11

[ad_1]

Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilköğretim ve ortaokul kurumlarında karşı karşıya eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

Buna nazaran, 15 Şubat 2021 itibarıyla karşı karşıya ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik olay yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi sebebiyle 1 Mart’taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nda karşı karşıya eğitime başlamış olacak okul ve derslik seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, Sıhhat Bakanlığı tarafınca salgındaki durumuna nazaran düşük, orta, yüksek ve oldukça yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin karşı karşıya ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

Buna nazaran, tüm risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün karşı karşıya, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Tüm risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki 1. sınıflarda Türkçe, matematik ve yaşam bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve yaşam bilgisi ve yabancı dil, 3. sınıflarda Türkçe, matematik, yaşam bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, 4. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, toplumsal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve terbiye bilgisi karşı karşıya yapılacak.

Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün karşı karşıya, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, toplumsal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve terbiye bilgisi dersleri karşı karşıya eğitimle olacak. Yüksek ve oldukça yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda yalnız uzaktan eğitim yapılacak.

Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün karşı karşıya ve 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, toplumsal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve terbiye bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri karşı karşıya yapılacak. Yüksek ve oldukça yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda yalnız uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

8. sınıflardaki uygulamanın bilgileri
Tüm risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8. sınıflarında derslik mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, öteki durumlarda ise haftada 22 ders saati karşı karşıya eğitim yapılacak. Bu sınıflarda haftada 12 ders saati karşı karşıya eğitim yapılması durumunda Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Zamanı ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve terbiye bilgisi dersleri, 22 ders saati karşı karşıya eğitim durumunda Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Zamanı ile din kültürü ve terbiye bilgisi dersleri yapılacak.

Tüm risk gruplarındaki illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında derslik mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, öteki durumlarda ise haftada 24 ders saati karşı karşıya eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda haftada 14 ders saati karşı karşıya eğitim yapılması durumunda Türkçe, matematik, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Zamanı ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve terbiye bilgisi ve Kur’an-ı Kerim, 24 ders saati karşı karşıya eğitim yapılması durumunda aynı dersler karşı karşıya olacak.

Karşı karşıya eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının mevzu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından görevli olacak ve okullarında karşı karşıya gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme imtihanlarına katılacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki karşı karşıya ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki karşı karşıya eğitimler aralıksız ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak.

Hususi eğitim okullarındaki uygulamalar
Tüm risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki karşı karşıya eğitim sınıfın bağlı bulunmuş olduğu okulda karşı karşıya eğitimin devam etmiş olduğu günlerde yapılacak. Tüm risk gruplarındaki illerde bulunan hususi eğitim okulları, hususi eğitim sınıfları ve hususi eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak şekilde haftada 5 gün ve günde 6 ders/etkinlik saati karşı karşıya eğitim yapılacak. Karşı karşıya eğitim haricinde kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlanacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) de programları dahilinde karşı karşıya eğitim meydana getirecek. BİLSEM idareleri, velisi tarafınca karşı karşıya eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere uzaktan eğitim yöntemiyle destek eğitiminin sürdürülebilmesi için lüzumlu tedbirleri alacak.

Kaynaştırma/bütünleştirme yöntemiyle tahsil gören öğrencilerin derslik seviyelerine ve risk durumuna nazaran destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, karşı karşıya ve uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecek. Derslik mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek karşı karşıya eğitim yapılabilecek.

Bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacak. Tüm derslik düzeylerinde karşı karşıya eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin haricinde kalan öteki ders ve etkinlikler uzaktan eğitim yöntemiyle işlenecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal’da yer edinen içeriklerden yararlanılacak.

Karşı karşıya eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Sadece karşı karşıya eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi karşı karşıya eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

MEB liselerde karşı karşıya eğitim ve imtihan uygulamalarının detaylarını belirledi
Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinde bir günde en fazla 10, öteki ortaöğretim kurumlarında ise 8 ders saati karşı karşıya eğitim yapılmasına karar verdi.

Buna nazaran, ortaöğretim kurumlarında karşı karşıya eğitim 2 Mart’tan itibaren başladı. Hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için bu tarihte karşı karşıya eğitime başlayamayan eğitim kurumları ise en geç 8 Mart Pazartesi günü karşı karşıya eğitime başlamış olacak şekilde hazırlık ve planlamalarını tamamlayacak.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerce öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, toplumsal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik, yönlendirme ve bilgilendirme yapılacak.

Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek. Bir sınıfta bulunması ihtiyaç duyulan en fazla talebe sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve gereksinim olması durumunda seyreltilmiş derslik uygulamasına gidilecek.

Ortaöğretim kurumlarındaki karşı karşıya eğitimin bilgileri
Eğitim kurumu müdürlükleri tarafınca karşı karşıya eğitim için gruplara ayrılan şubelerden her bir grubun haftanın hangi iki günü okula gideceği planlanacak. Bu kapsamda eğitim kurumlarında sınıf ve eklentilerin periyodik olarak kapsamlı şekilde genel temizliği yapılacak.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, öteki ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati, her ders saati süresi 30 dakika ve dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak karşı karşıya eğitim yapılacak. Ek olarak öğle arası uygulamasının yapılıp yapılmayacağı ve süresi eğitim kurumu yönetimince belirlenecek.

Ortaöğretim kurumlarında karşı karşıya eğitimde ortak, seçmeli ve mesleki derslerden öğrencilerin beklenti ve gereksinimleri da dikkate alınarak okul yönetimince belirlenenler karşı karşıya, bunların haricinde kalanlar ise uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Karşı karşıya eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının mevzu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından görevli olacak ve okullarında karşı karşıya gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme imtihanlarına katılacak.

Eğitim kurumu yönetimlerince, seyreltilmiş derslik uygulaması sonucunda ihtiyaca bağlı olarak karşı karşıya eğitim ile uzaktan eğitim eş zamanlı yürütülecek. Ek olarak gereksinim oluşması durumunda geçici öğretmen, ücretli öğretmen görevlendirilmesi ile uzaktan eğitim kapsamında derslik ve şube birleştirmesi yapılabilecek.

Mesleki, güzel sanatlar ve spor liselerindeki öteki uygulamalar
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile fazlaca programlı liselerin alan/dal derslerinin karşı karşıya eğitimlerinde “meslek.eba.gov.tr” web adresinde yayınlanmakta olan “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı” kullanılacak.

Bu kapsamda öğretim programlarında yer edinen derslerin uygulama kazanımları karşı karşıya, kuramsal olan kazanımları ise uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak.

Güzel sanatlar ile spor liselerinde karşı karşıya ve uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek dersler ve ders saatleri “meslek.eba.gov.tr” web adresinde, Anadolu imam hatip liseleri için de “dogm.meb.gov.tr” web adresinde yayımlandı.

Karşı karşıya eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma gereksinim duyan öğrenciler, okul pansiyonlarından yararlandırılacak. Sadece okul pansiyonlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla okula erişim problemi olan öğrencilere öncelik verilecek ve ihtiyaç duyulan salgın tedbirlerinin alınmasında duyarlılık gösterilecek.

Karşı karşıya eğitimin olmadığı günlerde pansiyonlarda lüzumlu tedbirler alınarak aksaklığa meydan verilmeyecek. Karşı karşıya planlanmayan dersler ile karşı karşıya seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımları uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında karşı karşıya ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm mevzularından görevli olacak.

Hususi eğitim ve rehberlik alanında eğitim veren kurumların eğitim süreçleri
Hususi Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren hususi eğitim okulları ile öteki okullar bünyesindeki hususi eğitim sınıflarında haftada 5 gün, günde 6 ders saati, her bir ders saati 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi 10 dakika olacak şekilde ve öğle arası dinlenme süresi verilmeden karşı karşıya eğitim yapılacak. Karşı karşıya eğitim haricinde kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlanacak.

Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde karşı karşıya eğitime geçecek.

Karşı karşıya eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Sadece karşı karşıya eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi karşı karşıya eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

Kaynaştırma/bütünleştirme yöntemiyle tahsil gören öğrencilerin bulunmuş olduğu ilin risk durumuna nazaran destek eğitim odası eğitim faaliyetleri karşı karşıya yada uzaktan başlamış olacak. Ortaöğretim kurumlarında mesuliyet sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında karşı karşıya yapılacak.

İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe ulusal eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda tüm risk gruplarındaki illerde bulunan ortaöğretim kurumları haftanın 2 günü karşı karşıya eğitim yapabilecek.

Barınma gereksinim duyan öğrenciler lüzumlu tedbirler alınması kaydıyla okul pansiyonlarında kalabilecek. Resmi eğitim kurumlarında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile hususi öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kursları karşı karşıya devam edecek.

Yüksek ve oldukça yüksek riskli illerdeki uygulamalar
Yüksek ve oldukça yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime devam edilecek.

Düşük ve orta riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş derslik uygulaması şeklinde karşı karşıya eğitim uygulanacak.

Düşük, orta, yüksek ve oldukça yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarındaki 12. sınıflarda ise karşı karşıya yapılacak seyreltilmiş derslik uygulamasıyla dersler haftada minimum 16, en fazla 24 saat olarak planlanacak.

Düşük ve orta riskli illerdeki meslek liselerinin 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada 2 gün karşı karşıya yapılacak eğitimlerde meslek derslerindeki uygulama kazanımlarına öncelik verilecek.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının ders saati okul yönetimlerince belirlenmek suretiyle karşı karşıya yapılacak eğitimlerde ortak derslerin yanı sıra 9 ve 10. sınıflarında Kur’an-ı Kerim ve Arapça, 11. sınıflarında Kur’an-ı Kerim ile hitabet ve mesleki uygulama derslerine yer verilecek. 12. sınıflarda ise karşı karşıya yapılacak dersler öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenecek.

Imtihan takviminin bilgileri
Ortaöğretim kurumlarında mesuliyet sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında karşı karşıya olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince lüzumlu tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, mesuliyet imtihanlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci devrin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci devrin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri içinde tamamlayacak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku