Siyaset

Meclis’te gündem finansal piyasalar


Siyaset

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren Bankacılık Kanunu ile …TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklife göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sistemik önemli olarak belirlenen bankalar, mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla “önlem planı” hazırlamakla yükümlü olacak. Yapılan denetimler sonucunda mali bünyede bozulma meydana getirecek hallerin gerçekleştiğinin veya gerçekleşme ihtimalinin tespit edilmesi halinde, BDDK, bankadan önlem planında yer alan tedbirlerden birini veya birkaçını almasını isteyebilecek. Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi, manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek.

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı haline gelecek. Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilen işlem ve uygulamaları gerçekleştirenlere idari para cezası verilecek.

Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yer alan idari para cezaları güncellenecek. Yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan “trust” kurumu, Türk sermaye piyasasına “Teminat Yönetim Sözleşmesi” olarak kazandırılacak.