Yaşam

Sümer Ezgü’den sanat akademisi


Yaşam

Anadolu türkülerini modern müzik yöntemleriyle tekrar yorumlayarak çocuklar ve gençlere sevdiren Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, yerleştiği Antalya’da Sümer Ezgü Sanat Akademisi’ni kurdu.Ezgü, akademisinde; batı müziği enstrümanları olan piyano, gitar, keman, kabak kemane, yan flütün yanı sıra geleneksel Anadolu çalgıları bağlama, sipsi, kaval, kanun ve ud eğitimi verecek. Dünya danslarından örneklerin yanı sıra halk danslarını da öğreteceklerini söyleyen Ezgü, “Tüm Anadolu’nun zengin kültürünü anlatacağız. Anadolu’nun müthiş armonisini çocuklara ve gençlere anlatırken, müzik ve sanatla hayattan zevk almalarını öğütleyeceğim. Gelecek kuşakların kültürlerini öğrenerek yetişmesi bu zenginliğin kaybolmaması için çok önemli” dedi.