Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Unutturulmaya çalışılsa da bu bir Kızıl Zafer’dir

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
 Unutturulmaya çalışılsa da bu bir Kızıl Zafer’dir
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Batılılar, 71 yıl önce Nazilere karşı kazanılan büyük zaferin gerçek sahibinden haberdar değil.

Dün, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine yol açan Büyük Zafer’in 71. yıldönümüydü. Sovyetler Birliği ile Polonya kuvvetlerinin Berlin’i ele geçirmesi üzerine Almanya’nın 8 Mayıs 1945’de koşulsuz teslim olunca İkinci Dünya Savaşı sona ermiş oldu.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Ancak Batı ülkelerinin okullarında çocuklara yıllarca zaferin asıl kahramanı olarak önce kendi orduları, ikinci olarak da ABD ordusu gösterildi. Oysa tam 22 milyon Sovyet askeri ile emekçisinin hayatı pahasına Nazilerin durdurulması, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinde en önemli rolü oynadı. Emperyal tarih yazıcıları bunu nedense hiç öğrencilerine, sonraki kuşaklara anlatma erdemimi göstermediler.

Dolayısıyla savaşın asıl galibi konusunda batıda büyük bir cehalet var. Rus Sputnik haber ajansının Fransız Ifop şirketi ve İngiliz Populus Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırması bunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Sputnik Görüşler projesi çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmada, ‘2. Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı kazanılan zaferde kilit rol kim oynadı?’ sorusunu yanıtlayanların yalnızca yüzde 15’i cevap olarak sunulan beş seçenekten (İngiltere, SSCB, ABD, ‘diğerler’ ve ‘cevap vermeye zorlanıyorum’) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni (SSCB) seçti. ABD’lilerin yüzde 79’u, Fransızların yüzde 58’i, Almanya vatandaşlarının yüzde 50’si faşizmin yenilgiye uğratılmasında kilit rolün ABD ordusuna ait olduğunu düşünüyor.

İngilizlerin yüzde 59’u Nazilere karşı kazanılan zaferde esas rolü ülkesinin oynadığını iddia ederken yüzde 11’i ABD’nin, yüzde 15’i SSCB’nin rolünü esas görüyor. Araştırma sonuçları, Almanya’da Nazilere karşı verilen mücadelede SSCB’yi ana güç olarak görenlerin oranının diğer ülkelere kıyasla yüksek olduğunu ortaya koydu. Almanların yüzde 24’ü bu yönde görüş bildirdi.

Bu arada Batı ve Doğu Almanya sakinlerinin konuyla ilgili görüşlerinin farklı olması da dikkat çekici. ‘Batı Almanya’da yaşayanların sadece yüzde 16’sı SSCB’nin kilit rol oynadığını kabul ederken bu yönde görüş bildiren ‘Doğu Almanya’ sakinlerinin oranı yüzde 55. Berlin’de ise bu oran yüzde 35.

ABD’lilerin yüzde 7’si

Ankete katılan ABD’lilerin sadece yüzde 7’si, Fransızların yüzde 12’si SSCB’nin Nazilere karşı kazanılan zafere katkısını kabul ediyor. Anketin gerçekleştirildiği ülkelerin sakinlerinin ortalama olarak yüzde 14-15’i ‘Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’nda özgürlüğüne kavuşmasında en büyük rol kime ait?’ sorusuna cevap vermeye zorlandı.

Araştırmanın yürütüldüğü her ülkede katılımcıların yaklaşık yüzde 1-2’si Avrupa’nın Nazilerden kurtarılmasında esas rolü ‘diğer ülkelerin’ oynadığı görüşünde. Fransa’daki en eski önde gelen Kamuoyu Yoklamaları Enstitüsü Ifop tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları son 70 yılda Avrupalıların SSCB’nin 2. Dünya Savaşı’nda oynadığı rolün algılanmasının radikal bir şekilde değişmiş olduğunu ortaya koyuyor.

Parislilerin görüşü

Mesela SSCB’nin faşizme karşı kazanılan zaferde kilit öneme sahip olduğunu düşünen Parislilerin oranı 1944 yılında yüzde 61 iken 2004 yılında yüzde 20’ye geriledi. Farklı değerlendirmelere göre Kızıl Ordu, Rusya’nın Avrupa kısmı haricinde günümüz Avrupa devletlerinin topraklarının neredeyse yüzde 50’sini kurtardı ve müttefiklerine kıyasla kat be kat daha fazla insani kayıp verdi. Kızıl Ordu tarafından işgalden kurtarılan ve bugün bağımsız olan 16 Avrupa ülkesindeki halkın toplam nüfusu, 120 milyonu geçiyor. Altı ülkenin Nazi işgalinden kurtarılmasında Kızıl Ordu, müttefikleri ile birlikte görev almıştı. 

 

(Birgün – Mustafa K. Erdemol)

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yorum Yap