Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Varlık Fonundan skandal hata!

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
 Varlık Fonundan skandal hata!
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Türkiye Varlık Fonu skandal bir hataya imza attı. Varlık Fonu’nun hazırladığı haritadan Hatay silindi. Mardin, Şırnak, Şanlıurfa Suriye ve Irak topraklarına dahil edildi.

Türkiye’nin en değerli kamu kurumlarını portföyüne katıp yabancı şirketler ve ülkelerden borç bulmaya çıkan Türkiye Varlık Fonu (TVF) ilk icraatında bir skandala imza attı. Faaliyete geçmesinin hemen ardından kendi internet sitesini kuran Türkiye Varlık Fonu, yabancı yatırımcıların niçin Türkiye’yi tercih etmeleri gerektiğini anlatan bir Türkiye haritası hazırladı. Özensiz bir şekilde çizilen haritaya göre Hatay ilimiz Türkiye’nin bugünkü sınırları içerisinde yer almıyor. Suriye lideri Beşar Esad’ın çizdirdiği sözde haritalardaki gibi Hatay Türkiye’de değil, Suriye topraklarında görünüyor.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

GELİBOLU DA ÇIKARILDI

Aynı şekilde Mardin ve Şırnak ile Şanlıurfa’nın önemli bir bölümü de Suriye ve Irak sınırları içerisinde gösteriliyor. KKTC de Fon’un haritasında yabancı ülke toprakları olarak görünüyor. Haritada Türk bölgesi KKTC yer almıyor. Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi de yine fonun özensiz hazırlanan Türkiye haritasında yer bulamadı.

h1

Fon, Türkiye’nin jeopolitik önemini anlatmak için yer verdiği haritada komşu ve çevre ülkelerle olan ticari ilişkilerin önemine dikkat çekerken, AB ile Türkiye arasındaki ‘yakın’ ilişki olduğu ve AB ile mevzuatların uyumlu hale getirildiği iddia edildi. Oysa dünya kamuoyu, son dönemde Türkiye ile AB ülkeleri arasında yakın ilişkilere değil, büyük gerginliklere şahit oluyor. Fonun AB ile mevzuat uyumu sağlandığı bilgisini vermesinin aksine bir türlü sağlanamayan mevzuat uyumluluğu Türkiye’nin AB yolunu tıkamaya devam ediyor. Ayrıca bölge haritasında isimleri yazan ve Türkiye’nin yakın iletişim ağında gösterilen Mısır, Suriye, Irak ve Libya gibi ülkeler geçmiş dönemlerin aksine bugün kopan iletişimi ifade ediyor.
Fon, AKP hükümetinin gündeme getirdiği ancak gerçekleşme ihtimali tümden ortadan kalkınca sessiz sedasız gündeminden çıkardığı, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefini yeniden hortlattı. Ekonomistler, ekonomideki yavaşlama ve TL’nin dolar karşısındaki büyük değer kaybı nedeniyle Türkiye’nin 20 büyük ekonomi içerisinde kalıp kalmayacağının tartışıldığını, fonun ise bu gerçeklerden uzak bir şekilde adeta ütopya ile yabancı yatırımcılara yanıltıcı bilgi verdiğini ifade ettiler.

800 BİN KİŞİYİ MAKYAJLADI

TVF, Türkiye ekonomisini övmek için hazırladığı istatistiki tablolarda ekonomiyi tüketen bir yapıda gösterirken son 10 yılda alt gelir gruplarındaki nüfusun azaldığı, yüksek gelir gruplarındaki nüfusun ise arttığı sonucuna vardı. Fona göre, 2006’da nüfusun yüzde 25’i 50 bin doların üzerinde gelire sahipken 2016’da bu oran yüzde 29’a çıktı. 25-50 bin dolar gelire sahip nüfus bu dönemde 2 puan artışla yüzde 19’a yükseldi. Böylece fon, ülke nüfusunun yüzde 50’sinin üst orta ve yüksek gelire sahip olduğunu dünyaya bildirdi. Buna karşılık fon orta, alt ve düşük gelir grubundaki nüfusun payının 8 puan azalarak yüzde 51’e düştüğünü belirtti.
Fon, yaptığı bu hesapla toplamda 100 olması gereken nüfus payını 101’e çıkararak yaklaşık 800 bin vatandaşın gelirini makyajlamış oldu.

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yorum Yap