Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

YSK’nın seçime sokmadığı partiden itiraz!

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
 YSK’nın seçime sokmadığı partiden itiraz!
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları bugün YSK’ye itiraz dilekçesini sunduklarını açıkladı. Dilekçede özetle şöyle denildi:

“Müvekkilimiz HKP’nin seçime katılma yeterliliği vardır. 24 Haziran seçimleri üzerine AİHM’e yaptığımız başvuruda AİHM’in tarafımızdan isteği üzerine, 29.11.2018 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak “HKP kongre ve teşkilatlanmasına ilişkin rapor”u istemiştik. Yargıtay C. Savcılığı ise 03.12.2018 cevabi üst yazısıyla, 19.04.2018 tarihinde kendileri tarafından Yüksek Seçim Kuruluna gönderilen teşkilat raporunu bize CD ortamında sunmuştur.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

BU RAPORA GÖRE HKP’NİN İLÇELERİNİ DE 1/3 ORANINDA TAMAMLADIĞI İL TEŞKİLATI SAYISI 58’DİR. Ayrıca büyük genel kurulunu da usulü dairesinde 3 (Üç) kez yapmıştır. Son büyük genel kurulunu da 08.05.2016 tarihinde yapmıştır.

*Bu raporda geçen teşkilatlarımıza ne olmuştur?

*Herhangi bir mahkeme kararı olmadan, AYM kararı olmadan sicilden mi silinmiştir?

*YSK’nın ya da Yargıtay C. Savcılığı’nın böyle bir yetkisi var mıdır?

Görülen o ki partimize bir kez daha hukuksuzluk yapılmaktadır.

Yasa “Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir” demektedir.

Yukarıda alıntılanan yasal kuralların hiçbirisinde İL VE İLÇE KONGRELERİNİN YAPILMIŞ OLMASI KOŞULU GETİRİLMEMİŞTİR. Eğer aksi amaçlansaydı anılan yasa maddelerindeki hükümlerin “kongrelerini yapmış olmak” biçiminde düzenlenmiş olacağı açıktır.

Zorlama biçimde aksi yorum yapmak ve yasanın aramadığı bir şartı keyfi olarak şart koşmak, hukuksal değildir. Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi 2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 36. ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Yasası’nın 14/11. Maddelerinde aranan seçimlere katılabilme yeterliliğini sağladığından 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlere, daha sonra da 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi ile 1 Kasım 2015 tarihindeki Milletvekili Erken Seçimlerine 550 milletvekili adayı ile katılmıştır. YSK’nın katılmamıza karar verdiği yukarıda belirtilen seçimlerde de durumumuz aynı idi. Yasada her hangi bir değişiklik olmadığı halde tam tersi bir karar vermek yerinde değildir. Bu durumda karar hukuki olmaktan çıkmakta, TAM KANUNSUZLUKLA MALUL OLMAKTADIR.

Kaldı ki bir an için yasaya aykırı biçimde getirdiğiniz yeni kuralı kabul etsek bile yine kararınız keyfidir. Gerekçesi yerinde değildir. Partiler arasında eşit davranma yükümlülüğünüzü ihlal etmektesiniz. Listede geçen 13 partinin tamamının il-ilçe kongrelerini üstelik seçimden 6 ay önce tamamlamadığını bilmekteyiz.

Tüm bu nedenlerle, ekte sunduğumuz ve Yargıtay C. Savcılığı Siyasi Partiler Bürosunca tanzim edilen 58 ilde kurulu olduğumuzu gösteren “TEŞKİLAT RAPORU” baz alınarak önceki kararınızı geri almanızı ve müvekkil partinin 31 Mart seçimlerine katılma yeterliliği taşıdığını ek bir karar ile duyurmanızı talep ederiz. “Usulde Paralellik” ilkesi gereğince bu, yetkiniz dâhilindedir.”

Bu hukuksuzluğa, kanunsuzluğa bir yerde mutlaka dur denilecektir. Ama geç, ama erken…”

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yorum Yap